RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Od 2020 r. nowe zasady kontroli podatkowej 8.05.2019
księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Od przyszłego roku ma wejść w życie nowa Ordynacja podatkowa. W projekcie wykreślono wymóg udostępniania ksiąg podatkowych w siedzibie organu w przypadku, gdy znajdują się one w znacznej odległości od siedziby kontrolowanego. Sprawdź pozostałe zmiany zawarte w projekcie.
Sprzedaż udziałów - ile wynosi podatek i kto jest zobowiązany 2.05.2019
dawanie pieniędzy

© FotoChannels / Glow Images

W przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. sprzedawca będący osobą fizyczną powinien zapłacić PIT od uzyskanego z tego tytułu dochodu, zaś na nabywcy będzie ciążyć powinność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Szczegóły w uzasadnieniu.  
Delegacja członka rady nadzorczej, to podróż służbowa 13.04.2019
mężczyzna w samochodzie osobowym

© FotoChannels / Glow Images

Podróż członka rady nadzorczej w celu wykonywania obowiązków służbowych stanowi podróż analogiczną do delegacji służbowej. Tym wyrokiem z 19 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy całkowicie zmienia interpretację przepisów rozporządzenia z 1998 r. Orzeczenie dotyczy oskładkowania delegacji członków rad nadzorczych.
Podatek od środków transportowych a kwestia własności pojazdu 4.04.2019
koła tira

© FotoChannels / Glow Images

Nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego byłoby takie stosowanie przepisów ustawy podatkowej, które nakładałoby na podatnika nieograniczony w czasie obowiązek podatkowy w podatku od środka transportowego, którego nie jest już właścicielem - wyłącznie w oparciu o dane wynikające z ewidencji pojazdów.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Spłaty hipotek nie można zaliczyć do kosztów

8.05.2019 | Podatki w spółce

Kwota wydatkowana przez spółkę na spłatę hipotek ciążących na budynku będącym jej własnością stanowi zobowiązania, za które spółka ponosiła odpowiedzialność rzeczową jako dłużnik hipoteczny. Odpowiedzialność za te zobowiązania nabyto razem z własnością nieruchomości. Wraz z nabyciem własności nieruchomości spółka przyjęła na siebie odpowiedzialność za cudzy dług, zobowiązania hipoteczne należy uznać za zobowiązania o charakterze zbliżonym do poręczeń i gwarancji. Nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej

Stopa procentowa składki wypadkowej przy przekształceniu w spółkę

8.05.2019 | Podatki w spółce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że raz ustaloną stopę składki płatnik jest zobowiązany stosować w całym roku składkowym. Nie ma znaczenia fakt, że w trakcie roku składkowego nastąpiła zmiana rodzaju działalności płatnika czy liczba zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego albo zmiana w jego strukturze organizacyjnej.

Więcej

PSA: prosta spółka akcyjna - już od 2020 r.

6.05.2019 | Kodeks spółek handlowych

Od 2020 r. zostanie wprowadzona nowa forma prawna − prosta spółka akcyjna (PSA). Takie rozwiązanie przewiduje projekt, który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Na czym będzie polegała PSA? Sprawdź.

Więcej

Korekta sprzedaży paragonowej

2.05.2019 | Podatki w spółce

Podatnik ma możliwość dokonania korekty w sytuacji zawyżonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Powstały wskutek tego przychód opodatkowany będzie podatkiem dochodowym.

Więcej

Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. wraz z przeniesieniem majątku

2.05.2019 | Kodeks spółek handlowych

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę z o.o. na podstawie przepisów art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych, które dokładnie regulują procedurę przekształcenia. Przedstawiamy główne elementy składające się na proces przekształcenia spółki. Sprawdź. 

Więcej

Więcej nowości

Czy ratę leasingu można w całości uznać za koszt uzyskania przychodu?

21.05.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: W 2018 r. przedsiębiorca prowadzący spółkę podpisał umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który jest wykorzystywany do prowadzonej działalności i do celów osobistych właściciela. Czy po zmianach przepisów podatkowych rata leasingu może stanowić koszty uzyskania przychodu w całości, czy należy ograniczyć ją do 75%?

Więcej

Skutki podatkowe zakupu samochodu

21.05.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Jak rozliczyć samochód osobowy, kupiony w styczniu 2019 r. na umowę sprzedaży, ale finansowany umową pożyczki z bankiem. Jaką kwotę przyjąć do amortyzacji? Jak zaksięgować wpłatę własną? Czy muszę posiadać fakturę z banku na wpłatę własną? Jak zaksięgować OC i AC?...

Więcej

Jakie są zasady określające pierwszeństwo nabycia udziałów

20.05.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Czy poniższe zapisy w umowie spółki pozwalają na sprzedaż udziałów jednego wspólnika drugiemu wybranemu wspólnikowi, nie pytając się o zgodę pozostałych wspólników (bo on chce sprzedać tylko temu wybranemu)? Jaki jest czas na odpowiedź wspólników na uzyskaną informację o zamiarze sprzedaży ...

Więcej

Czy jest możliwe zbycie części udziału w spółce z o.o.?

20.05.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Każdy ze wspólników posiada różną ilość udziałów o takiej samej wartości, po 100 zł każdy. Posiadam tylko jeden udział w spółce. Udziały rozkładają się w taki sposób, że żadna z grup współpracujących między sobą wspólników nie ma większości. Aby ...

Więcej

Zgoda wspólników na działania zarządu, kiedy jest wymagana?

20.05.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenia wspólników tylko raz do roku w celu zatwierdzenia dokumentacji księgowej oraz udzielenia absolutorium. Obawiam się, że zarząd może dokonywać pewnych czynności bez wymaganej uchwały wspólników. W związku z tym mam ...

Więcej

 Jak sprzedać spółkę z o.o.?

20.05.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem większościowym udziałowcem w dwuosobowej spółce z o.o. Ja i mój wspólnik otrzymaliśmy propozycję odkupienia spółki przez prywatnego. Jakie czynności powinniśmy podjąć aby sprzedać spółkę? Nadmienię, że w zarządzie spółki zasiadają osoby spoza grona wspólników. Czy mogą one skutecznie blokować sprzedaż udziałów?

Więcej

Wypożyczanie pracowników przez spółkę

08.05.2019 | Umowy o pracę

Pytanie: Czy w spółce komandytowej można wypożyczać pracowników z innej spółki bądź z agencji pracy?...

Więcej

Jak chronić tajemnice spółki - umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem

08.05.2019 | Odpowiedzialność materialna pracowników

Pytanie: Spółka ma zamiar zawrzeć z pracownikiem umowę dotyczącą zakazu konkurencji, aby zabezpieczyć się przede wszystkim po ustaniu stosunku zatrudnienia.Czy taka umowa jest jedynym rozwiązaniem, które chroni interesy spółki po ustaniu zatrudnienia ze strony byłego pracownika? Czy jest jakieś inne wyjście?

Więcej

Zawieszenie dokonywania wpłat na ZFŚS

08.05.2019 | Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pytanie: Jeżeli naliczenie składki na ZFŚS spowodowałoby stratę w przedsiębiorstwie to czy można jej nie naliczać?...

Więcej

Więcej porad