RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. 5.01.2020
kobieta przed komputerem chce wysypać pieniądze ze świnki skarbonki

© FotoChannels / Glow Images

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego, są dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - przy generowaniu takiego mikrorachunku jako identyfikator podatkowy - powinny podawać swój PESEL czy też NIP? Czy osoby, które  jednocześnie uzyskują przychody z umowy o pracę i z działalności gospodarczej powinny mieć dwa odrębne mikrorachunki? 
Skutki rachunkowe uruchomienia prostej spółki akcyjnej 31.12.2019
wykres słupkowy

© FotoChannels / Glow Images

Od 1 marca 2020 r. znowelizowany Kodeks spółek przewiduje powstanie prostej spółki akcyjnej.  Podpowiadamy, jak utworzyć taką spółkę i na co zwrócić uwagę pod względem prowadzenia księgowości takiej spółki.
Od 1 marca 2020 r. pojawi się prosta spółka akcyjna 24.12.2019
zebranie kadry kierowniczej

© FotoChannels / Glow Images

Już za niecałe trzy miesiące zostanie wprowadzona nowa forma prawna − prosta spółka akcyjna (PSA). PSA będzie miała charakter spółki kapitałowej zawiązanej w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną osobę albo kilka osób (akcjonariuszy). Struktura majątkowa nowej spółki oparta będzie na akcjach bez wartości nominalnej (beznominałowych).
Wydatki na radę nadzorczą w spółce zależnej nie są kosztem 9.12.2019
szkolenie, sala szkoleń

%copy; FotoChannels / Glow Images

Zwrot wydatków związanych z wyjazdem pracowników z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych zależnych spółek kapitałowych, nie może być uznany za koszt w rozumieniu ustawy o CIT.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Ustanowienie użytkowania udziałów - skutki dla zarządu

22.01.2020 | Kodeks spółek handlowych

Obowiązkiem stron umowy użytkowania udziałów jest powiadomienie zarządu spółki o ustanowieniu użytkowania, połączone z przedstawieniem dowodu dokonania tej czynności. Użytkownik może wykonywać wszelkie prawa wobec spółki dopiero od chwili, gdy spółka zostanie prawidłowo zawiadomiona o ustanowieniu użytkowania na udziale.

Więcej

Oskładkowanie wyrównania wynagrodzenia za okres choroby

8.01.2020 | Prawo pracy

Spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom wyrównania wynagrodzenia. Świadczenie to jest wypłacane w celu zniwelowania straty finansowej poniesionej w związku z nieobecnością spowodowaną absencją chorobową. Czy wyrównanie to powinno wchodzić do podstawy składek społecznych i zdrowotnych. Spółka uważa, że nie. Co na to ZUS?

Więcej

Jak rozliczać prezenty świąteczne dla pracowników?

2.01.2020 | Podatki w spółce

Pracodawcy, w miarę możliwości, wspomagają pracowników przekazując im z okazji świąt, sylwestra i nowego roku dodatkowe bonusy w różnej formie - od gotówki, przez paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, po karty upominkowe, czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo-składkowym nie zawsze od podarunków należne będą daniny.

Więcej

Zakwaterowanie zleceniobiorców i zapewnienie im transportu jest przychodem

2.01.2020 | Podatki w spółce

Wartość zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Więcej

Nieodpłatne posiłki wliczane do podstawy wymiaru składek na ZUS

2.01.2020 | Prawo pracy

Spółka wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie wliczania do podstawy wymiaru składek wartości kuponów żywieniowych, które udostępnia pracownikom. Problem był w tym, że spółka nie mogła zapewnić pracownikom posiłków profilaktycznych, gdyż nie miała warunków aby je przygotować. Czy od kuponów żywieniowych spółka powinna odprowadzać składki ZUS, czy też ma prawo do zwolnienia z oskładkowania?

Więcej

Więcej nowości

Czy spółkę z o.o. będzie można przekształcić w prostą spółkę akcyjną?

22.01.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Słyszałem, że niebawem wchodzą w życie przepisy o prostej spółce akcyjnej. Czy spółka z o.o. będzie mogła zostać przekształcona w taką spółkę? Co w związku z przekształceniem może ulec zmianie w umowie spółki?...

Więcej

Zakaz konkurencji wspólników spółki z o.o.

22.01.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Razem ze wspólnikami zastanawiamy się, czy udziałowców spółki  z o.o. obowiązuje ustawowy zakaz konkurencji. A jeżeli nie to, czy możliwe jest wprowadzenie takiego zakazu na mocy postanowień umowy spółki, bądź w inny sposób. Zależy nam na tym aby wspólnicy nie prowadzili pewnego typu ...

Więcej

Zgromadzenie przez Internet, czy trzeba zmienić umowę?

22.01.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Czy prawdą jest, że obecnie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. mogą odbywać się przez Internet? Jeśli tak, to czy konieczne jest dokonanie modyfikacji umowy spółki, aby było to możliwe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, poproszę o przykład klauzul, jakie należy zamieścić w umowie spółki.

Więcej

Czy można zgłosić męża jako domownika do ubezpieczenia?

08.01.2020 | ZUS, FGŚP i inne fundusze

Pytanie: W dwuosobowej spółce z o.o. właścicielami są mąż i żona. Przy czym rozkład udziałów jest 70/30. Większość udziałów posiada mąż. Żona dodatkowa jest zatrudniona w spółce na umowę o pracę, i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Czy może zgłosić małżonka a jednoczenie ...

Więcej

Czy na wszystkich fakturach spółka musi umieszczać napis „MPP”?

08.01.2020 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Spółka komandytowa (wspólnikami spółki są osoba prawna i osoby fizyczne, spółka jest czynnym płatnikiem VAT) zajmuje się: sprzedażą towarów, przeglądami okresowymi, serwisem, naprawą pogwarancyjną, naprawą gwarancyjną, montażem zasilaczy bezprzerwowego zasilania, inna nazwa UPS. Częściami ...

Więcej

Czy gratisy rozdawane klientom można wliczyć do kosztów?

05.01.2020 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Spółka zajmuje się sprzedażą towaru z Belgii. Na akcje marketingowo-promocyjną rozdaje klientom prezenty, które zostały zakupione w Polsce. Czy prezenty są kosztem dla spółki? Wartość tych gratisów wynosi od 50 do 159 zł....

Więcej

Czy głównego księgowego obowiązuje ustawa kominowa?

05.01.2020 | Umowy o pracę

Pytanie: Czy ustawę kominową stosuje się w odniesieniu do głównego księgowego pełniącego jednocześnie funkcję prokurenta w komunalnej spółce z o.o. (jej właścicielem jest w 100% gmina)?...

Więcej

Jak obecnie należy zapłacić za fakturę z października 2019 r. z odwrotnym obciążeniem?

05.01.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Jeżeli na fakturze z października 2019 r. na odwrotne obciążenie figuruje towar za 10.000,00 zł to jak należy zapłacić taką fakturę po 1 listopada 2019 r.?...

Więcej

Jak rozliczać usługi inżynierskie przez spółkę?

05.01.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy usługi projektowe, kosztorysowe, kierownictwo budowy - generalnie usługi inżynierskie trzeba traktować jako usługi budowlane z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług? Usługi geodezyjne również? Czy z rachunku bankowego VAT można regulować zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki jawnej?

Więcej

Więcej porad