RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Odszkodowanie za rozwiązanie najmu może być kosztem 10.10.2019
terminal do płatności kartą

© FotoChannels / Glow Images

NSA rozstrzygnął sprawę spółki z o.o., będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, która zamierzała rozwiązać przed terminem umowę najmu dotychczasowego lokalu, ponieważ wynajęła nowy większy lokal, w którym prowadziła tą samą działalność, pod tą sama nazwą. Sąd stwierdził, że wydatki na odszkodowanie, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
Koszty paliwa w ryczałcie za prywatne korzystanie z samochodu służbowego 3.10.2019
samochód z szoferem

© FotoChannels / Glow Images

Ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia. Wyrok NSA z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1723/17
Zmiany w przepisach od VAT - praktyczne zestawienie 2.09.2019
wykres słupkowy na liczydle

© FotoChannels / Glow Images

Wkrótce wejdą w życie zmiany w przepisach VAT. W opracowanym zestawieniu znajdują się informacje jak przepisy wyglądały dotychczas, na czym polega zmiana oraz kiedy wejdzie ona w życie. Oto zbliżające się nowości w podatku od towarów i usług.
Administracja skarbowa ostrzeże przedsiębiorców 17.08.2019
dawanie pieniędzy

© FotoChannels / Glow Images

Resort finansów przygotował nowe rozwiązanie służące zabezpieczeniu interesów przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w przestępczych działaniach o charakterze podatkowym. Ma ono ograniczyć zjawisko „karuzel podatkowych”. Na czym będzie polegało nowe zabezpieczanie? Administracja skarbowa będzie bezpośrednio kontaktowała się z firmami z zagrożonymi współpracą z firmami podejrzewanymi o działania przestępcze. 
1234

Aktualności

Kanały RSS

Ubezpieczenie na życie czy wliczane do podstawy przy nieobecności?

10.10.2019 | Umowy o pracę

Spółka opłacająca za pracowników składki na życie zakładała, że należy je włączyć do podstawy wymiaru składek nawet wtedy, kiedy pracownicy są nieobecni w pracy z powodu choroby lub przebywania na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Sprawdź jaka jest najnowsza interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie.

Więcej

Jak anulować wcześniejsze rozwiązanie spółki?

9.10.2019 | Umowa spółki

Kodeks spółek handlowych dopuszcza w niektórych przypadkach zapobieżenie rozwiązaniu spółki już po podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Wymaga to wszakże spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest niezłożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chodzi tutaj o wniosek składany już po zakończeniu procesu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatorów. Drugim zaś warunkiem jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki.

Więcej

W jakich sytuacjach warto podpisać umowę przedwstępną?

3.10.2019 | Umowy handlowe

Umowa przedwstępna polega na tym, że jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli ich nie ma, wówczas zawarta umowa nie jest umową przedwstępną. Najczęściej zawierane są umowy przedwstępne dotyczące zakupu nieruchomości, ale nie ma przeszkód, aby dwuetapowo zawierać także inne umowy, np. sprzedaży, najmu lub dostawy.

Więcej

Nowe stawki VAT

3.10.2019 | Podatki w spółce

Senat 2 sierpnia br. wprowadził dwie drobne poprawki do uchwalonej 19 lipca 2019 r. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na czym polegają zmiany?

Więcej

Zasady ustanowienia prokurenta w spółce z o.o.

30.09.2019 | Kodeks spółek handlowych

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowy charakter przejawia się przede wszystkim w znacznie większych kompetencjach prokurenta w porównaniu z pełnomocnikiem spółki. Umocowanie prokurenta odnosi się do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem spółki. Wyjątek stanowią czynności zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości spółki, do których to wymagane jest dodatkowe pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Więcej

Więcej nowości

Obliczanie kosztów używania samochodów osobowych

10.10.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Spółka z o.o. jest czynnym podajnikiem VAT i używa do swojej działalności samochody osobowe przeznaczone do celów mieszanych. Jak wyliczyć 75% kosztów uzyskania  i czy polisa też będzie stanowić tu 75% KUP. Czy 75% wyliczamy od sumy netto czy od brutto? Na przykład: faktura netto 200 zł i VAT  23%.

Więcej

Jak przeciwdziałać porzuceniu pracy przez pracownika?

10.10.2019 | Zakaz konkurencji

Pytanie: Prowadzę biuro w galerii handlowej - zatrudniam tam 3 osoby. Dwie z nich zdecydowały się przejść do innego biura w tej samej galerii, które ma się otworzyć we wrześniu tego roku. Osoby te pracują u mnie 14 lat i mają 3 miesięczny okres wypowiedzenia - upływa on 30 listopada 2019 r. Od obu pracownic 16 sierpnia br.

Więcej

Wspólność majątkowa, a nabycie udziałów w spółce

10.10.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Małżonków mogą łączyć różne rodzaje wspólności majątkowej. Każdy z nich rodzi odmienne skutki w sytuacji, gdy jeden z nich albo oboje nabywają udziały w spółce z o.o. Oprócz tego umowa spółki może ograniczać prawo jednego z małżonków do wstąpienia do firmy. Pojawia się wtedy wiele wątpliwości, ...

Więcej

Kiedy warto powołać pełnomocnika w spółce?

09.10.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: W przypadku umów między spółką a członkiem jej zarządu spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników. Ta zasada znajduje zastosowanie także do reprezentowania spółki w sporze z członkiem jej zarządu. Wyjątek w tym zakresie stanowią spółki jednoosobowe, w których jedyny ...

Więcej

Oświadczenie o przekształceniu w spółkę z o.o.

09.10.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Wkrótce zamierzam dokonać przekształcenia prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Czy wystarczające jest do tego złożenie przed notariuszem oświadczenia o przekształceniu mojego przedsiębiorstwa? Jaką treść powinienem zawrzeć w tego typu oświadczeniu?...

Więcej

Plan przekształcenia w spółkę z o.o.

09.10.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Chciałbym przekształcić ją w spółkę z o.o. Jednym z etapów tej procedury jest sporządzenie planu przekształcenia. W jaki sposób należy go napisać i jakie elementy powinny być w nim umieszczone. Poproszę o wzór takiego dokumentu.

Więcej

Odpowiedzialność biegłego rewidenta przy przekształceniu w spółkę z o.o.

09.10.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: W procedurze przekształcenia powołany przez sąd rejestrowy biegły rewident wydał opinię na temat planu przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Biegły zakwestionował prawidłowość wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego.

Więcej

Od kiedy split payment będzie obowiązkowy?

03.10.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka dokonuje sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów do pojazdów samochodowych, które znajdują się w zał. nr 15 do ustawy. Czy spółka powinna na wszystkich fakturach zamieścić adnotacje „mechanizm podzielnej płatności”, czy tylko na fakturach przekraczających wartość 15 tys.

Więcej

Jak wygląda procedura likwidacji spółki?

03.10.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki rozpoczyna proces jej likwidacji, który obejmuje szereg czynności poprzedzających moment wykreślenia spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS. Przy tym należy podkreślić, że uchwała o rozwiązaniu spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów oraz ...

Więcej

Więcej porad