RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Wydatki na radę nadzorczą w spółce zależnej nie są kosztem 9.12.2019
szkolenie, sala szkoleń

%copy; FotoChannels / Glow Images

Zwrot wydatków związanych z wyjazdem pracowników z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych zależnych spółek kapitałowych, nie może być uznany za koszt w rozumieniu ustawy o CIT.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowy obowiązek spółek 7.12.2019
zebranie kadry kierowniczej

© FotoChannels / Glow Images

Od 13 października 2019 r. obowiązują przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Data ta wyznacza nowe obowiązki dla polskich spółek, które będą musiały ustalić, kto jest względem nich tzw. beneficjentem rzeczywistym i wpisać tę osobę bądź osoby do wspomnianego rejestru. Za niewywiązanie się z tych obowiązków będą grozić dotkliwe kary finansowe. Spółki, które już funkcjonują, mają pół roku, na dostosowanie się do nowych przepisów (do 13 kwietnia 2020 r.).
Likwidowana spółka z o.o. wyda udziałowcom majątek bez podatku 23.11.2019
ręka na monetach

© FotoChannels / Glow Images

Podział majątku likwidowanej spółki między wspólników jest czynnością o innym charakterze niż regulowanie zobowiązań. Podział pozostałego po uregulowaniu zobowiązań majątku spółki pomiędzy jej wspólników następuje niejako automatycznie i wynika wprost z odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. Nie poprzedza go powstanie zobowiązania spółki wobec wspólnika. Nie powstaje więc po stronie spółki przychód do opodatkowania.
Zmiany w Kodeksie pracy: dyskryminacja i mobbing 25.10.2019
człowiek z teczką stoi przed wieżowcami

© FotoChannels / Glow Images

Od 7 września 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, która m.in. wprowadziła odszkodowanie z tytułu mobbingu. Usunięto także wątpliwości interpretacyjne dotyczące katalogu przesłanek dyskryminacyjnych. Na czym polegają zmiany?
1234

Aktualności

Kanały RSS

Jak zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników?

7.12.2019 | Kodeks spółek handlowych

Zgromadzenie wspólników podejmuje wszystkie najważniejsze dla spółki decyzje. Jeśli decyzja jest błędna i może wyrządzić szkodę spółce lub krzywdzi wspólnika, określone organy mogą taką decyzję zaskarżyć do sądu. Sprawdź jak!

Więcej

Wyjaśnienia MF o opodatkowaniu przychodów z najmu

23.11.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia odnośnie zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT oraz CIT.

Więcej

Jak bronić się przed komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym

23.11.2019 | Zarządzanie spółką

W przypadku wszczęcia postępowania komorniczego spółka ma prawo obrony przed egzekucją. W zależności od rodzaju naruszeń prawa i zarzutów, jakie spółka chce podnieść, ustawa daje m.in. możliwość złożenia skargi na czynności komornika. Taka skarga przysługuje w razie naruszeń proceduralnych.

Więcej

Szybszy zysk, czy długofalowy rozwój - strategie finansowe w spółce

23.11.2019 | Zarządzanie spółką

Podejmując decyzje dotyczące działalności spółki trzeba mieć na uwadze to, jak wpłyną one nie tylko na jej rozwój w długim okresie, ale także na wynik finansowy. Ważną kwestią jest odpowiednie balansowanie między zapewnieniem spółce jak największych obrotów a uzyskiwaniem jak najlepszych wyników finansowych.

Więcej

Goodwill nie jest prawem majątkowym

10.11.2019 | Kodeks spółek handlowych

Dodatnia wartość firmy (goodwill) jest pewnym stanem faktycznym, uzewnętrznionym w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa, nie stanowiącym jakiegokolwiek prawa podmiotowego, a tym samym nie mogącym być przedmiotem samodzielnego obrotu gospodarczego. W  konsekwencji dodatnia wartość firmy (goodwill) nie jest prawem majątkowym. Wyrok NSA z 23 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1393/17

Więcej

Więcej nowości

Jak złożyć skargę na czynności referendarza sądowego?

12.12.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Zarząd spółki wystąpił do sądu rejestrowego z wnioskiem o zmianę wpisu. Referendarz sądowy wydał zarządzenie, w którym zobowiązał spółkę do przedłożenia określonych dokumentów. Czy od tego typu orzeczenia przysługuje skarga na czynność referendarza sądowego? A jeżeli tak, to w jaki sposób ...

Więcej

Jak prawidłowo umorzyć udziały w spółce z o.o.?

12.12.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: W spółce z o.o. jest trzech wspólników. Umowa spółki przewiduje możliwość przymusowego umorzenia udziałów we wskazanych w niej przypadkach. Jeden z warunków takiego umorzenia ziścił się. W jaki sposób należy postąpić, aby prawidłowo umorzyć udziały jednego ze wspólników? Czy wspólnikowi ...

Więcej

Czy umowę sprzedaży udziałów dołącza się do KRS?

12.12.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Jeden ze wspólników spółki z o.o. sprzedał część swoich udziałów osobie trzeciej. Nabywca zawiadomił o tym fakcie spółkę. Zarząd złożył w sądzie rejestrowym wniosek o wpis stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do wniosku dołączono listę wspólników. Sąd wezwał spółkę do przedłożenia umowy sprzedaży udziałów.

Więcej

Na jaki adres wysyłać korespondencję dla wspólnika?

12.12.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: W kilkuosobowej spółce z o.o. jeden ze wspólników przestał uczestniczyć w jej pracach. Co więcej, wysyłana do niego korespondencja jest zwracana spółce bez jakichkolwiek adnotacji. Jak w takim przypadku powinien postąpić zarząd spółki?...

Więcej

Jakie podmioty utraciły od 1 listopada prawo do deklaracji kwartalnych VAT-7K?

09.12.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy przedsiębiorcy rozliczający się na metodzie kasowej i opłacający kwartalny VAT i odwrotne obciążenie muszą zrezygnować z VAT kwartalnego jeszcze w tym roku? Jeżeli tak, to od kiedy i czy trzeba złożyć VAT-R? Jeżeli trzeba złożyć VAT-R, to do kiedy? Jak rozliczyć odwrotne obciążenie ...

Więcej

Księgowanie wyniku finansowego w spółce komandytowej sp. z o.o.

09.12.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować wynik finansowy za rok 2018 w spółce komandytowej sp. z o.o.? Spółka z o.o. jest komplementariuszem i posiada 2% udziału w kosztach i przychodach. Wynik brutto spółki komandytowej sp. z o.o. wynosi 150.000 zł....

Więcej

Skutki podatkowe darowania udziałów w spółce synowi

07.12.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Wspólnik spółki z o.o. posiadający 40% udziałów planuje przekazać je w drodze darowizny swojemu synowi. Syn również jest udziałowcem (20%) tej spółki. Jakie obowiązki podatkowe po stronie darczyńcy, obdarowanego oraz spółki powstaną przy tej czynności?...

Więcej

Czy można jedną uchwałą wprowadzić kilka zmian do umowy spółki?

07.12.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Część wspólników, reprezentująca 10% kapitału zakładowego, złożyła do zarządu projekt uchwały żądając umieszczenia jej w harmonogramie zgromadzenia. Projekt dotyczy wielu istotnych zmian umowy spółki (jest ich kilkanaście).Wnioskodawcy zażądali głosowania tajnego. Czy jest możliwe przegłosowanie ...

Więcej

Zatrudnienie jednego ze wspólników w spółce

07.12.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Czy wspólnik może być zatrudniony na pełnym etacie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka posiada dwóch współwłaścicieli więc nie ma ryzyka, że współwłaściciel jako pracownik podlegałby sam sobie? Jakie są ograniczenia prawne takiego zatrudnienia we własnej spółce?...

Więcej

Więcej porad