RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Bez składek ZUS od członków zarządu 5.07.2019
zebranie kadry kierowniczej

© FotoChannels / Glow Images

ZUS potwierdził, że spółka z o.o. która powołała prezesa, a także członków zarządu do pełnienia tych funkcji w zarządzie nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłacanych im wynagrodzeń.
Odszkodowanie za zrzeczenie się roszczenia może być kosztem 29.06.2019
blok (mieszkania) w budowie

© FotoChannels / Glow Images

Również minimalizację strat (poniesienie mniejszej straty) można uznać za koszty uzyskania przychodów. Działania takie zmierzają do uniknięcia straty z określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Minimalizacja strat może uzasadniać zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych. Wyrok NSA z 16 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 793/17
Zakwaterowanie zapewnione przez firmę jako przychód pracownika 12.06.2019
budynek firmy

© FotoChannels / Glow Images

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Płatnik jest więc zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek.
Ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo 3.06.2019
samochód osobowy

© FotoChannels / Glow Images

Świadczeniem pracodawcy jest zapewnienie możliwości prawidłowego używania samochodu, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych - uznał NSA. Nie ma przy tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków (paliwo) uznać za stanowiący odrębne świadczenie.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Kiedy podwójne wynagrodzenie zarządu może być kosztem?

12.07.2019 | Podatki w spółce

Nie można zatem twierdzić, jak przyjął Sąd pierwszej instancji, że „przepisy prawa podatkowego nie dają organom podatkowym uprawnienia do określania jakie wynagrodzenie wypłacane przez podmiot gospodarczy z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu, może być uznane za pozostające w związku przyczynowym z osiąganym przychodem”. Jeśli wynagrodzenie zostało przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to organy podatkowe nie tylko mają prawo, ale także obowiązek badać związek takich wydatków z przychodem.

Więcej

Od 2021 r. będzie nowa Ordynacja podatkowa

12.07.2019 | Podatki w spółce

Rząd przyjął projekt nowej ustawy Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy mają dać większą ochronę praw podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Sprawdź planowane zmiany.

Więcej

Ugoda może być kosztem spółki

9.07.2019 | Podatki w spółce

W procesie działań gospodarczych przedsiębiorca dąży nie tylko do maksymalizacji przychodów, ale i też ograniczania kosztów ich uzyskania. Interpretowanie prawa podatkowego według tzw. wykładni gospodarczej przewiduje, że podatnik działa i powinien działać w sposób typowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. dąży do osiągnięcia zysku, a nie strat. Należy zatem uznać, że wydatki przeznaczone na ugodę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r. sygn. akt II FSK 2940/18

Więcej

Akcje na okaziciela w systemie informatycznym

9.07.2019 | Kodeks spółek handlowych

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przewiduje zapisywanie w systemie informatycznym danych o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji). Ma to ukrócić proceder „prania brudnych pieniędzy”.

Więcej

Czy przedsiębiorcy nie będą podlegać obowiązkowi ZUS?

9.07.2019 | Prawo pracy

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on zniesienie obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Czy te przepisy wejdą w życie?

Więcej

Więcej nowości

Jak skutecznie zawiadomić udziałowców o prawie pierwokupu?

13.07.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jak skutecznie poinformować udziałowców o prawie pierwokupu, jeżeli jeden z nich nie odbiera poczty? Co należy zrobić, żeby udziałowiec korzystający z tego prawa otrzymał udziały dopiero po zapłaceni za nie? Chodzi o to, aby udziałowiec który poinformował o tym, że korzysta z prawa pierwokupu ...

Więcej

Czy tradycyjne rejestrowanie spółki jest jeszcze dopuszczalne?

13.07.2019 | KRS

Pytanie: Czy można jeszcze składać wnioski o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w tradycyjny sposób bez korzystania z trybu S24? Wspólnicy spółki chcą bowiem skorzystać z możliwości złożenia podpisów w tradycyjny sposób....

Więcej

Zasady reprezentacji w spółce z o.o. sp. k.

13.07.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Zastanawiam się nad założeniem lub kupnem spółki z o.o. sp.k. (optymalizacja podatkowa), obecnie prowadzę jednoosobową działalność. Mam wątpliwości odnośnie udziałowców spółek i składem zarządu. Proszę o wyjaśnienie jak wygląda w szczegółach kwestia reprezentacji spółki na zewnątrz ...

Więcej

Zatrudnienie członka zarządu spółki z o.o. na dodatkową umowę

13.07.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie:  Jestem obecnie zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku członka zarządu spółki z o.o. W spółce ma być wdrażana nowa koncepcja zatrudnienia. Zastanawiam się, czy przy tej okazji nie zawrzeć ze spółką dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Czy jest to prawnie dopuszczalne? A jeżeli tak, ...

Więcej

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

13.07.2019 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Jestem jednym z członków zarządu spółki z o.o. Podobnie, jak inne osoby pełniące funkcję w zarządzie zostałem pozwany przez jednego z wierzycieli spółki. Po zapoznaniu się z treścią pozwu uważam, że wierzyciel nie przeprowadził egzekucji przeciwko spółce w prawidłowy sposób. Spółka ma bowiem ...

Więcej

Jakie czynności mogą zostać zlecone członkowi zarządu?

13.07.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem członkiem zarządu spółki z o.o., który wykonuje swoją funkcję w oparciu o uchwałę wspólników o powołaniu. Dotychczas nie zawierałem ze spółką żadnych umów. Nie prowadzę również własnej działalności gospodarczej. Obecnie chciałbym zawrzeć ze spółką umowę cywilnoprawną na wykonanie ...

Więcej

Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez prezesa mogą być kosztem?

12.07.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Prezes  spółki z .o.o.  zaciągnął w banku pożyczkę na 100.000 zł, która to kwota została wpłacona na konto spółki na bieżącą działalność. Spółka podpisała z prezesem umowę, że spłaci zobowiązanie, gdy sytuacja finansowa na to pozwoli. Bank wystawił zaświadczenie jakie odsetki ...

Więcej

Konsekwencje nieodpłatnego przekazania środków ze s.c. do sp.j.

12.07.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Wspólnicy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej oraz spółki jawnej. W związku z brakiem środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników, podjęli decyzję o przelaniu kwoty 20.000 zł z rachunku firmowego spółki cywilnej na rachunek bankowy spółki jawnej. Czy takie przesunięcie ...

Więcej

Zaliczenie wydatków na podróż służbową w koszty podatkowe

12.07.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Czy zwrot kosztów podróży dla pracownika na podstawie biletu autobusowego lub kolejowego można w całości zaliczyć do kosztów podatkowych w spółce z o.o.?...

Więcej

Więcej porad