RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Prowadzenie akt osobowych według nowych zasad 3.01.2019
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Od początku roku akta osobowe trzeba prowadzić w nowy sposób. Akta trzeba podzielić na cztery części, a nie na trzy, jak obecnie. Co ma zawierać nowa, dodatkowa część? I które grupy pracowników obejmie zmiana?
Składanie „zerowych” deklaracji nie jest powodem do wykreślenia z rejestru VAT-UE 27.12.2018
otwarty portfel na dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Rozstrzygnięcie kwestii w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT jako okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki, stanowi rozstrzygnięcie sprawy i powinno przybrać konkretną i określoną prawem formę, która co najmniej gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Zatem w sprawach tego rodzaju niezbędne jest wydanie decyzji, aby doszło do uzewnętrznienia działania organu w formie zapewniającej podatnikowi należytą ochronę przed potencjalną samowolą organów podatkowych.
Czy edukację wiceprezesa wliczymy do kosztów podatkowych 1.12.2018
starszy nauczyciel - dyrektor przy tablicy

© FotoChannels / Glow Images

Spółka skierowała wiceprezesa na studia o specjalności zarządzanie projektem, a wydatki związane z opłatą za czesne uznała jako koszt uzyskania przychodu. Czy czesne za studia, opłatę za legitymację, zakup podręczników - można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organów podatkowych.
Czy kredyt kupiecki podlega opodatkowaniu tak jak dostarczony towar? 10.11.2018
wykres słupkowy z monet

© FotoChannels / Glow Images

Zwiększenie wynagrodzenia wynikające z odroczonego terminu płatności czyli tzw. kredytu kupieckiego  - jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług. Jest to wynagrodzenie za odroczoną płatność, a nie za pobrany towar.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Odliczenie podatku VAT od usług prawnych przy zawieszeniu działalności

4.01.2019 | Podatki w spółce

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług prawnych. Pozbawienie w takiej sytuacji podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego godziłoby w zasadę neutralności VAT, wyrażającą się w tym, że przez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru ekonomicznego tego podatku.

Więcej

Pracownikom i współpracownikom trzeba założyć PPK

3.01.2019 | Podatki w spółce

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje, że zatrudniając nawet jednego pracownika lub współpracując na umowę zlecenie z współpracownikiem - należy utworzyć im plan kapitałowy. Dla firm zatrudniających poniżej 20 osób obowiązek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r.

Więcej

Potwierdzanie czynności dokonanych z przekroczeniem kompetencji

3.01.2019 | Kodeks spółek handlowych

Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowelizacja rozstrzyga co dzieje się z czynnościami prawnymi podjętymi przez osobę niebędącą organem osoby prawnej lub dokonana z przekroczeniem kompetencji organu. Nowe brzmienie przepisu umożliwi potwierdzania lub odrzucenie takich umów przez właściwy organ np. spółki.

Więcej

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z prawem do zwrotu dopłat

29.12.2018 | Podatki w spółce

Dopłata oraz prawo do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przysługują zawsze uprawnionemu z udziału wspólnikowi, toteż prawa do zwrotu dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału. Niemożliwe jest więc uzyskanie odrębnego przychodu z kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce oraz odrębnego przychodu z praw majątkowych w związku ze zbyciem związanej ze zbytym udziałem wierzytelności o zwrot dopłat.

Więcej

Czy należy oskładkować wynagrodzenie zmienne prezesa?

28.12.2018 | Podatki w spółce

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Co na to ZUS?

Więcej

Więcej nowości

Brak wpisania uchwały wspólników do księgi protokołów

15.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Kilka tygodni temu odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Przeprowadzone je w trybie art. 240 ksh, czyli bez formalnego zwołania. Na zgromadzeniu powzięto uchwały. Jednakże, wbrew art. 248 ksh, uchwały nie zostały wpisane do księgi protokołów, ta bowiem nie jest w ogóle w spółce prowadzona.

Więcej

Reprezentacja spółki z o.o. przez pełnomocnika

15.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu spółki z o.o. Dodatkowo spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której ja występuję jako jeden z komandytariuszy. W najbliższych dniach ma odbyć się zgromadzenie wspólników spółki komandytowej, które będzie głosować ...

Więcej

Zwołanie zgromadzenia a uchwała zarządu

15.01.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Zarząd planuje w najbliższym czasie zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Czy przed jego zwołaniem konieczne jest podejmowanie uchwały zarządu upoważniającej do zwołania zgromadzenia, czy też może je zwołać każdy z członków zarządu samodzielnie?

Więcej

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów poniżej wartości nominalnej

04.01.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na sprzedaż udziałów przez wspólnika na takich warunkach jakie sam określi. Jakie skutki podatkowe poniesie sprzedawca jeżeli sprzeda swoje udziały poniżej ich wartości nominalnej i jakie będą tego konsekwencje dla spółki?...

Więcej

Oprocentowanie pożyczki - czy fiskus może zakwestionować?

04.01.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Udzielając spółce pożyczki wspólnik napisał oświadczenie: jedyne konto jakie posiadam znajduje się w banku na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i w związku z tym proszę oprocentować pożyczkę jaką udzielam Spółce w wysokości 1%. Czy urząd skarbowy może zakwestionować takie oprocentowanie?

Więcej

Zbywanie udziałów spółki osobom trzecim

04.01.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: W umowie spółki z o.o. są następujące zapisy dotyczące zbywania udziałów: 1) Każdy ze wspólników posiada prawo do zbycia udziałów. 2) Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. 3) Wynagrodzenie dla wspólnika z tytułu nabycia udziałów przez spółkę ustala się w wysokości wartości ...

Więcej

Czy pracownik fizyczny może być członkiem zarządu?

03.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: W spółce z o.o. pracownik fizyczny został wybrany na członka zarządu. Jego kierownik, jest członkiem Rady Nadzorczej. Czy takie łączenie stanowisk jest prawnie dopuszczalna?...

Więcej

Wynajęcie prywatnego samochodu od prezesa spółki

29.12.2018 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Czy spółka z o.o. może zawrzeć umowę najmu na prywatny samochód prezesa spółki, który też jest pracownikiem spółki. Firma chce pokrywać koszty ubezpieczenia i eksploatacji pojazdu. Czy prezes będzie musiał jako osoba fizyczna opodatkować przychód z wynajmu?...

Więcej

Podział pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości między wspólników

29.12.2018 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości spółka zamierza wypłacić wspólnikom według posiadanych przez nich udziałów. Jakie z tego tytułu wystąpią obciążenia podatkowe?...

Więcej

Więcej porad