RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Koszty transportu są przychodem dla pracowników oddelegowanych 3.09.2020
samochód osobowy - pracownicy przy samochodzie

© FotoChannels / Glow Image

Dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego transportu leży w interesie pracownika oddelegowanego, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę zagraniczne miejsce świadczenia pracy. Dlatego też wydatki ponoszone przez spółkę na zapewnienie transportu swoich pracowników do miejsc wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT-em, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę
Odpłatne zwolnienie z długu nie pozwoli na zwiększenie kosztów 13.08.2020
potfel - pusty

© FotoChannels / Glow Images

Zgodnie z ustawą o CIT za przychód rozumie się wartość umorzonych zobowiązań. Jednak spółka w zamian za umorzenie przez kontrahenta dotychczasowych zobowiązań zobowiązała się do spełnienia innych świadczeń. Tym samym nie została spełniona przesłanka nieodpłatności w zamian za umorzenie dotychczasowych zobowiązań. Zwolnienie z długu jest traktowane jako przychód tylko wtedy, gdy następuje nieodpłatne przysporzenie majątkowe po stronie podmiotu zwalnianego z długu.
Przeterminowane piwo bez akcyzy 30.07.2020
kawa na gazecie z napisem biznes

© FotoChannels / Glow Images

Właściciele lokali gastronomicznych, którzy ponieśli straty z powodu ich zamknięcia w związku z pandemią koronawirusa, polegające na przeterminowaniu niesprzedanego w tych lokalach piwa, będą mogli pomniejszyć podatek akcyzowy do zapłaty.
Skutki podatkowe wzajemnych poręczeń 1.07.2020
płatność w internecie

© FotoChannels / Glow Images

Udzielenie podatnikowi - bez wynagrodzenia - przez powiązaną z nim spółkę poręczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego. Dotyczy to sytuacji, gdy w zamian za uzyskanie poręczenia podmiot uzyskujący je zobowiązuje się do udzielenia poręczenia na każde żądanie poręczającej spółki.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Analiza zysków w spółce, jak ją zaprezentować?

21.09.2020 | Podatki w spółce

Zarząd spółki może zostać zobowiązany do prezentacji i analizy sprawozdania finansowego na spotkaniu rady nadzorczej czy zgromadzenia właścicieli. Jak przedstawić taką analizę wyniku finansowego spółki? Jak przygotować się do spotkania, na którym omawiany będzie wynik finansowy? Skorzystaj z naszych wskazówek.

Więcej

Od 1 stycznia 2021 r. opodatkowanie struktur hybrydowych - jakie skutki w CIT?

3.09.2020 | Podatki w spółce

Głównym celem zmian implementujących dyrektywę ATAD 2 jest uszczelnienie systemu podatkowego. Spółki powinny jednak już dziś zweryfikować swoje modele finansowania, może się bowiem okazać, że niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych będą wymagały wyłączenia z kosztów podatkowych.

Więcej

Skutki podatkowe wynagrodzenia dla oddelegowanego pracownika

26.08.2020 | Prawo pracy

Wynagrodzenie wypłacone pracownikom oraz wynagrodzenia refakturowane na spółkę przez jednostki macierzyste, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu - takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.

Więcej

Nowe stanowisko MF dotyczące paragonów i faktur uproszczonych

13.08.2020 | Podatki w spółce

Resort finansów do tej pory uznawał, że jeśli paragon spełnia wymogi faktury uproszczonej, to nie należy wystawiać do niego faktury. Teraz zmienia zdanie. Sprawdź szczegóły.

Więcej

Od 1 lipca 2020 r. zmiany w międzynarodowych rozliczeniach VAT

30.07.2020 | Podatki w spółce

Nowości w ustawie o VAT dotyczą opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock. Jak stosować nowe przepisy w praktyce?

Więcej

Więcej nowości

Czy wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w imieniu spółki?

20.09.2020 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: W przetargu ofertę złożyła spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników. Ofertę podpisał tylko jeden z nich. Do oferty nie załączono pełnomocnictwa, ani umowy spółki. Czy należy wezwać do złożenia dokumentu, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty przez jednego ze wspólników, tj.

Więcej

Jak skonstruować klauzulę opcji zakupu udziałów w spółce?

20.09.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jak prawidłowo należy skonstruować klauzulę opcji zakupu udziałów w spółce z o.o.? Z jakim momentem przechodzi własność udziałów objętych umową opcji i czy umowa taka podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego?...

Więcej

Uproszczone wydzielenie części przedsiębiorstwa ze spółki z o.o.

20.09.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o., z której zamierzam wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jeden z oddziałów spółki. Zależy mi na możliwie prostym przeprowadzeniu tej transformacji. Zastanawiam się nad wydzieleniem do spółki z o.o. już istniejącej, w której również jestem wspólnikiem albo do spółki z o.

Więcej

Fiducjarne przeniesienie własności udziałów

20.09.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Chciałbym zawrzeć umowę fiducjarnego przeniesienia własności udziałów, które posiadam w spółce z o.o., jak należy skonstruować taką umowę i w jakiej formie należy ją zawrzeć, czy wymaga ona rejestracji w KRS?...

Więcej

Oznaczanie w pliku JPK_VAT faktur wystawianych gminie przez spółkę gminną

03.09.2020 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie:  Udziały w naszej spółce z o.o. w 100% ma gmina. Czy wystawiając faktury, gdzie nabywcą jest gmina, a odbiorcą szkoła podstawowa (jednostka gminna) należy je oznaczać TP i wykazywać w JPK_VAT  jako transakcje między podmiotami powiązanymi?...

Więcej

Okres rozliczeniowy korzystania z prawa do odliczenia

03.09.2020 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Faktury wpływają do firmy elektronicznie na wyodrębniony adres e-mail spółki lub papierowo pocztą tradycyjną. Miesięcznie jest to ok. 1,5 tys. faktur zakupowych. Dokumenty są ewidencjonowane w kancelarii zakupowej (moduł w systemie finansowo-księgowym) i przesyłane emailem do akceptacji ...

Więcej

Usługa między podmiotami powiązanymi - czy konieczna faktura?

31.08.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy między dwoma spółkami zapłata za fakturę może być tylko na podstawie faktury, czy ewentualnie może być płatność na podstawie umowy, w której jest ustalona jakaś kwota i jest ona płacona na podstawie umowy, a nie faktury?...

Więcej

Doświadczenie spółki cywilnej - czy może dotyczyć jednego wspólnika?

29.08.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń/kursów ...

Więcej

Prezes kierowcą w firmie, jak podpisać umowę pracę?

29.08.2020 | Umowy o pracę

Pytanie: Jestem współwłaścicielem firmy transportowej sp. z o.o. i prezesem zarządu. Zamierzam pracować zarówno jako dyrektor firmy i jako kierowca ciężarówki. Dlatego powstaje pytanie - czy można połączyć te dwa stanowiska, na przykład, podpisać kontrakt menedżerski z firmą na stanowisko dyrektora firmy i umowę o pracę jako kierowca?

Więcej

Więcej porad