RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Przekształcenie OFE w IKE - od 1 czerwca 2020 r. 8.03.2020
ręka na monetach

© FotoChannels / Glow Images

Ustawa przekształcająca OFE w IKE wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r. Od 1 czerwca do 1 sierpnia uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej.
Wydatki na zagraniczne szkolenia dla współpracowników mogą być kosztem 4.02.2020
konferencja, szkolenie

© FotoChannels / Glow Images

„Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.
Kara umowna za spóźnioną usługę nie jest kosztem 24.01.2020
odśnieżanie drogi, pług

© FotoChannels / Glow Images

Skoro spółka wypłaca karę umowną z powodu nieterminowego wykonania z przyczyn leżących po jej stronie, to w ten sposób przyznaje, że jest ku temu podstawa. Wobec powyższego taki wydatek jest wynikiem wadliwie wykonanej usługi. W rezultacie jest on wyłączony z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 396/19
Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. 5.01.2020
kobieta przed komputerem chce wysypać pieniądze ze świnki skarbonki

© FotoChannels / Glow Images

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego, są dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - przy generowaniu takiego mikrorachunku jako identyfikator podatkowy - powinny podawać swój PESEL czy też NIP? Czy osoby, które  jednocześnie uzyskują przychody z umowy o pracę i z działalności gospodarczej powinny mieć dwa odrębne mikrorachunki? 
1234

Aktualności

Kanały RSS

Ujęcie w kosztach podatkowych niezapłaconych faktur VAT

2.04.2020 | Podatki w spółce

Podatnik ponosząc ciężar ekonomiczny nieściągniętej wierzytelności, mimo nie otrzymania należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę, musiałby ponieść ciężar ekonomiczny podatku VAT. Powyższe byłoby oczywistym naruszeniem podstawowej zasady konstrukcyjnej podatku od towarów i usług - zasady neutralności tego podatku dla podatnika.

Więcej

Zakupy w Polsce - dla niemieckiego oddziału polskiego podatnika

2.04.2020 | Podatki w spółce

Polska spółka (A) posiada oddział w Niemczech (B). Polska spółka zarejestrowana do celów VAT UE w PL, a niemiecki oddział w Niemczech z niemieckim numerem VAT UE. Spółka w Polsce (A) dokonuje zakupu odzieży BHP dla pracowników pracujących w oddziale niemieckim. Odzież jedzie na teren Niemiec transportem zorganizowanym przez firmę polską C, która odzież sprzedaje. Faktura jest wystawiana na firmę polską. Pytanie: czy firma w Polsce (A) musi rozpoznać WDT, a oddział w Niemczech (B) WNT? Jak udokumentować tą transakcję dla celów rozliczenia podatku? Fakturą czy innym dokumentem?

Więcej

„Succes fee” należy zapłacić także po rozwiązaniu umowy

2.04.2020 | Umowy handlowe

„Succes fee” czyli tzw. premia za sukces należy się także po rozwiązaniu umowy, jeżeli kontrahent rzetelnie wykonał swoją usługę i dzięki temu udało się zrealizować cel umowy przez drugą stronę, a w samej umowie zawarto postanowienia przewidujące wypłatę takiej premii także po zakończeniu umowy.

Więcej

Skutki zmiany definicji małego podatnika od 2020 r.

2.04.2020 | Podatki w spółce

Wraz z 2020 rokiem zmieniła się wysokość progów kwotowych decydujących o przynależności do tzw. małych podatników. Od 1 stycznia 2020 roku limit ten został podwyższony do 2.000.000 euro. Sprawdź, jakie są praktyczne skutki tych zmian. Jakie są korzyści bycia małym podatnikiem?

Więcej

Nagrody dla pracowników klienta bez zwolnienia z podatku

8.03.2020 | Podatki w spółce

Zwolnienie od podatku, w sytuacji gdy nagroda jest związana ze sprzedażą premiową, obejmuje wyłącznie wartość nagród przyznanych kupującemu. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie od podatku osób mających wpływ na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupującego, to taki zapis znalazłby się w ustawie.

Więcej

Więcej nowości

Jakie dokumenty są wymagane do Małego ZUS „plus”?

02.04.2020 | ZUS, FGŚP i inne fundusze

Pytanie: Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z małego ZUS od początku roku, czy ewentualnie z Małego ZUS Plus od 1 lutego 2020 r.? Jakie dokumenty i do kiedy trzeba złożyć w tych obydwu przypadkach? Spółka cywilna składa się z dwóch wspólników, którzy mają po 50 % udziału. W 2019 roku uzyskali przychód rzędu 130.

Więcej

Czy rekompensata za wywłaszczenie jest zwolniona z podatku?

20.03.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Do spółki z o.o. należy zabudowana kilkoma budynkami nieruchomość gruntowa, która ma zostać wywłaszczona pod budowę drogi publicznej. Spółka za utraconą nieruchomość ma otrzymać odszkodowanie. Czy przedmiotowa rekompensata korzystać będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od towarów i usług?

Więcej

Problemy z wypełnieniem rejestru beneficjentów

20.03.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Mam problemy z wypełnieniem zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wpisuję w części  B1, B2 dwóch wspólników sp. z o.o. Nie są oni uprzywilejowani co do dywidendy, prawa głosu ani podziału majątku (poz. 21) czyli wpisuję „brak”. Jako charakter uprawnień (poz.

Więcej

Jaki jest termin zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych?

20.03.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Słyszałem, że spółki z o.o. muszą zostać wpisane do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Czy to prawda, a jeśli tak to: jakie dane, w jaki sposób oraz do kiedy należy wprowadzić do tego rejestru?...

Więcej

Jak podarować udziały w spółce z o.o.?

20.03.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie:  Jestem większościowym wspólnikiem w spółce z o.o. Planuję darować swojemu bratu część należących do mnie udziałów w tej spółce. Jak wygląda taka procedura darowizny, na co powinienem zwrócić uwagę, w jakiej formie zawrzeć umowę? Dodatkowo proszę o informację czy darowiznę udziałów należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Więcej

Skutki przesunięcia terminu bądź odwołania pracownika z ferii

08.03.2020 | Urlopy pracownicze

Pytanie: Wielu pracowników korzysta z urlopów w okresie zimowym, co wynika w przypadku osób mających dzieci w wieku szkolnym np. z ferii zimowych. Niestety, może się pojawić konieczność odwołania pracownika z takiego urlopu albo przesunięcia jego terminu. Takie sytuacje nie należą do rzadkości. ...

Więcej

Kiedy pracownik może odebrać dni wolne za święta?

08.03.2020 | Urlopy pracownicze

Pytanie: W roku kalendarzowym 2020 mamy dwa święta wypadające w sobotę tj. 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny oraz 26 grudnia czyli Boże Narodzenie. Kiedy pracownik może odebrać dni wolne za te święta?...

Więcej

Czy spółka może obniżyć składkę zdrowotną do wysokości podatku?

08.03.2020 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: W związku ze zmianą stawek podatku i kosztów uzyskania przychodów (zmiana przepisów obowiązująca od 1 października 2019 r.), spółka naliczyła od wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej podatek w wysokości 0 zł i obniżyła składkę zdrowotną do wysokości podatku. Czy postępowanie to jest prawidłowe?

Więcej

Umorzenie udziałów, czy wyłączenie wspólnika - co korzystniejsze?

08.03.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jeden ze wspólników w spółce z o.o. przestał interesować się sprawami spółki. Nie uczestniczy w zgromadzeniach wspólników, nie aktualizuje swoich danych adresowych. Powyższe coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie spółki. Zgodnie z umową spółki okoliczności takie uprawniają wspólników do ...

Więcej

Więcej porad