RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Wydatki na zagraniczne szkolenia dla współpracowników mogą być kosztem 4.02.2020
konferencja, szkolenie

© FotoChannels / Glow Images

„Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.
Kara umowna za spóźnioną usługę nie jest kosztem 24.01.2020
odśnieżanie drogi, pług

© FotoChannels / Glow Images

Skoro spółka wypłaca karę umowną z powodu nieterminowego wykonania z przyczyn leżących po jej stronie, to w ten sposób przyznaje, że jest ku temu podstawa. Wobec powyższego taki wydatek jest wynikiem wadliwie wykonanej usługi. W rezultacie jest on wyłączony z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 396/19
Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. 5.01.2020
kobieta przed komputerem chce wysypać pieniądze ze świnki skarbonki

© FotoChannels / Glow Images

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego, są dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - przy generowaniu takiego mikrorachunku jako identyfikator podatkowy - powinny podawać swój PESEL czy też NIP? Czy osoby, które  jednocześnie uzyskują przychody z umowy o pracę i z działalności gospodarczej powinny mieć dwa odrębne mikrorachunki? 
Skutki rachunkowe uruchomienia prostej spółki akcyjnej 31.12.2019
wykres słupkowy

© FotoChannels / Glow Images

Od 1 marca 2020 r. znowelizowany Kodeks spółek przewiduje powstanie prostej spółki akcyjnej.  Podpowiadamy, jak utworzyć taką spółkę i na co zwrócić uwagę pod względem prowadzenia księgowości takiej spółki.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Uproszczenia w składaniu sprawozdań za 2019 rok

4.02.2020 | Kodeks spółek handlowych

Obowiązują już zmiany w składaniu sprawozdań przez niektórych przedsiębiorców. Najważniejszą z nich jest podniesienie progów uprawniających do skorzystania z uproszczeń sprawozdawczych i uproszczeń w zakresie wyceny dla małych jednostek. Zmiany dotyczą sprawozdań składanych za 2019 rok. Sprawdź szczegóły.

Więcej

Podatek CIT od przejęcia spółki osobowej

4.02.2020 | Podatki w spółce

Czy po stronie spółki kapitałowej przejmującej spółkę osobową powstanie obowiązek zapłaty podatku CIT? Otóż, w przypadku otrzymania przez spółkę kapitałową  majątku spółki osobowej, w zamian za udziały (dla wspólników spółki osobowej) w podwyższonym kapitale zakładowym, po stronie spółki kapitałowej nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku CIT. Także odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej/kapitałowej  tzw. agio, nie będzie stanowić  przychodu dla spółki kapitałowej.  Poznaj szczegółowe stanowisko organu podatkowego.

Więcej

Zaliczki na zysk nie podlegają zwrotowi po przekształceniach spółki

3.02.2020 | Podatki w spółce

Zmiana przeznaczenia zysku spółki, podjęta po jej przekształceniu nie może skutkować roszczeniem o zwrot wcześniej wypłaconych wspólnikowi zaliczek na zysk przed przekształceniem spółki, wytaczanym przeciwko jednemu ze wspólników już po przekształceniach spółki. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2019 r. III CSK 286/17.

Więcej

Do kiedy można wykorzystać urlopy zaległe z 2019 r.?

3.02.2020 | Prawo pracy

Urlopy niewykorzystane w 2019 r. przechodzą na bieżący rok. Od 1 stycznia przybrały one jednak status zaległych, ale nie przepadają. Termin na ich wykorzystanie jest do 30 września 2020 r.

Więcej

Co zrobić, gdy na fakturze MPP są towary nieobjęte split payment?

24.01.2020 | Podatki w spółce

Zdarza się, że dostawca towarów oznacza fakturę „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że przedmiotem dostawy są towary, które nie są objęte obligatoryjnym MPP. Czy w takiej sytuacji, aby fakturę zaliczyć w koszty, trzeba dokonać płatności z zastosowaniem MPP? Poznaj wyjaśnienie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Więcej

Więcej nowości

Jakie są skutki podwyższenia kapitału zakładowego?

04.02.2020 | Umowa spółki

Pytanie: W spółce doszło do podniesienia kapitału udziałowego z kapitału zapasowego. Podatek płacą wspólnicy, bo obejmują jednocześnie udziały (jest jeden wspólnik). Kapitał wg KRS wzrósł o 95.000 zł w spółce. Niestety nie ma umowy ani aktu notarialnego na tę czynność. Jaki podatek ...

Więcej

Likwidacja spółki, kto może podpisać umowę?

03.02.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Jedyny wspólnik spółki z o.o. chce ją postawić w stan likwidacji. Likwidatorem chce ustanowić osobę prowadzącą działalność gospodarcza pod swoim nazwiskiem. Czy może podpisać umowę z firmą tej osoby o świadczeniu usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu likwidacji spółki?...

Więcej

Odpowiedzialność zarządu za naruszenie przepisów o ZFŚS

31.01.2020 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: W naszej spółce z o.o. powołany jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jaką odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu spółki w przypadku wydatkowania środków na nim zgromadzonych niezgodnie z ich przeznaczeniem?...

Więcej

Czy porozumienie cenowe między spółkami to ograniczenie konkurencji?

31.01.2020 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Trzy spółki z o.o. tworzą grupę kapitałową, w której jedna ze spółek jest spółką dominującą (spółką-matką) a dwie z nich są spółkami zależnymi (spółkami-córkami). Spółki zamierzają zawrzeć porozumienie określające ich wspólną politykę cenową. Czy tego typu umowa może zostać zawarta w świetle ...

Więcej

Rozliczanie delegacji samochodem własnym prezesa

23.01.2020 | Podróże służbowe

Pytanie: Prezes spółki z o.o., a zarazem też główny udziałowiec często jeździ na delegacje własnym samochodem osobowym. Nie przynosi jednak za te podróże rachunków za benzynę, tylko informuje o liczbie przejechanych kilometrów. Jak rozliczać takie delacje i jak zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów?

Więcej

Jak rozliczyć udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika

23.01.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Wspólnik sp. z o.o. (sp. komandytowa) udzielił spółce pożyczki. Pożyczka została spłacona wraz z odsetkami. Czy płatnikiem podatku ryczałtowego w wysokości 19% od wypłaconych odsetek jest spółka czy pożyczkodawca? Jeżeli spółka, to jakie wiążą się z tym obowiązki? Czy wypłacone odsetki są w 100% kosztem podatkowym w firmie?

Więcej

Skutki podatkowe przekształcenia działalności w spółkę z o.o.

23.01.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Firma jednoosobowa, która prowadziła PKPiR przekształciła się w sp. z o.o. Wypracowała zysk, który bilansem otwarcia został wprowadzony jako zobowiązania wobec pracodawcy. Czy można ze spółki wypłacić te pieniądze bez podatku?...

Więcej

Czy spółkę z o.o. będzie można przekształcić w prostą spółkę akcyjną?

22.01.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Słyszałem, że niebawem wchodzą w życie przepisy o prostej spółce akcyjnej. Czy spółka z o.o. będzie mogła zostać przekształcona w taką spółkę? Co w związku z przekształceniem może ulec zmianie w umowie spółki?...

Więcej

Zakaz konkurencji wspólników spółki z o.o.

22.01.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Razem ze wspólnikami zastanawiamy się, czy udziałowców spółki  z o.o. obowiązuje ustawowy zakaz konkurencji. A jeżeli nie to, czy możliwe jest wprowadzenie takiego zakazu na mocy postanowień umowy spółki, bądź w inny sposób. Zależy nam na tym aby wspólnicy nie prowadzili pewnego typu ...

Więcej

Więcej porad