RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Sprawy gospodarcze w sądach mają trwać do 6 miesięcy 16.03.2019
młody prawnik w tle kodeksy

© FotoChannels / Glow Images

Zwolnienie z kosztów dla osób mniej zamożnych, bezpłatne wniesienie skargi na pracodawcę oraz darmowe sprawy o wynagrodzenie - to tylko niektóre ze zmian proponowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Generalnie rozprawy sądowe mają być tańsze i prostsze dla przeciętnego Kowalskiego. Skończyć mają się też: wielomiesięczne przerwy między rozprawami, wyroki na pustej sali, kopiowanie przepisów i innych wyroków w uzasadnieniach oraz lokalne układy - SN będzie mógł przenieść postępowanie do innego sądu.
Kto trafi do krajowego rejestru zadłużonych? 27.02.2019
monety w garści

© FotoChannels / Glow Images

Już niedługo dane niesolidnych dłużników, spółek, firm i osób fizycznych, które zbankrutowały, lub podlegających egzekucji trafią do ogólnopolskiej, jawnej i państwowej ewidencji, zwanej Krajowym Rejestrem Zadłużonych. W KRZ ujawnione będą także dane wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Wynika to z nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej ustawa KRZ), która wejdzie w życie za blisko dwa lata - od 1 grudnia 2020 r.
Umowa na czas określony członka zarządu spółki 15.02.2019
dyrektor

© FotoChannels / Glow Images

Określenie terminu końcowego w umowie o pracę członka zarządu spółki z o.o. jako dzień walnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki jest prawidłowe i taka umowa o pracę jest umową na czas określony.
Zbieg do ubezpieczeń: kontrakt i działalności gospodarcza 13.02.2019
Pani dyrektor / prezes za biurkiem

© FotoChannels / Glow Images

W sytuacji, kiedy w ramach posiadanego wpisu do CEiDG osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego - następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach ogólnych. Tak wynika z najnowszej interpretacji ZUS. Sprawdź szczegóły.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Skutki podatkowe przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową

16.03.2019 | Opodatkowanie umów

W sytuacji, gdy następuje przeniesienie majątku przejmowanej spółki osobowej do spółki kapitałowej w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przejmującej majątek spółki kapitałowej, wydane wspólnikom spółki osobowej - nie powstanie po stronie skarżącej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych.
Wyrok WSA w Gliwicach z 27 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 668/18

Więcej

Propozycja zmian w umorzeniach podatków dla spółek

16.03.2019 | Podatki w spółce

Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową. Obecnie urząd skarbowy może jedynie umorzyć zaległość podatkową. Zmiana przepisów jest na etapie opiniowania, ma wejść w życie od 2020 r.

Więcej

Zwrot zaliczek na dywidendy - zmiany od 1 marca

13.03.2019 | Kodeks spółek handlowych

W spółce z o.o. doszło do sytuacji, w której zarząd wypłacał poszczególnym wspólnikom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Finalnie jednakże spółka najprawdopodobniej osiągnie mniejszy zysk niż zakładano, co wpłynie na zmniejszenie dywidend dla wspólników. Finalnie zatem wspólnicy, bez swojej winy, otrzymają większe kwoty, niż należne im z tytułu dywidendy. Czy spółka będzie uprawniona do dochodzenia nadpłaconych udziałowcom zaliczek?

Więcej

Rezygnacja ostatniego członka zarządu po 1 marca

13.03.2019 | Kodeks spółek handlowych

Czy złożenie rezygnacji przez ostatniego z członków zarządu wieloosobowego albo jedynego członka zarządu spółki z o.o. różni się istotnie od złożenia rezygnacji przez pierwszego z członków zarządu wieloosobowego? Słyszałem, że w kwestii tej mają zostać wprowadzone zmiany przez ustawodawcę. Na czym polegają zmiany?

Więcej

Korekta błędnej faktury a obowiązek zapłaty podatku

28.02.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Podatnik błędnie wystawił faktury VAT, ale zostały one skorygowane w związku z kontrolą podatkową. Organ podatkowy domagał się jednak zapłaty podatku upatrując strat podatkowych dla budżetu państwa. NSA odrzucił to żądanie orzekając, że organ podatkowy nie wskazał konkretnie, w czym upatruje ryzyko strat we wpływach podatkowych do budżetu.
Wyrok NSA z 4 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1418/16

Więcej

Więcej nowości

Przekazanie nieruchomości ze spółki do spółki

16.03.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka A powiększyła swój majątek o nowowybudowaną nieruchomość przeznaczoną na działalność gospodarczą. Udziałowcy spółki A (posiadający 100% udziałów) chcą nieodpłatnie przekazać ten budynek wraz z działką, na której jest posadowiony spółce B, w której mają również 100% udziałów. Czy ...

Więcej

Czy spółka komandytowa składa sprawozdanie finansowe?

16.03.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednocześnie komplementariuszem w spółce komandytowej, składa do urzędu skarbowego zeznanie CIT-8 za rok podatkowy oraz sprawozdanie finansowe (po jego zatwierdzeniu). Czy spółka zobowiązana jest również do złożenia w urzędzie skarbowym ...

Więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

15.03.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Zamierzam wkrótce przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka od początku będzie 3-osobowa i zacznie funkcjonować w oparciu o umowę spółki. Ustaliłem z przyszłymi wspólnikami poziom kapitału zakładowego. Ja wnoszę aport w postaci ...

Więcej

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w trybie obiegowym - po 1 marca

15.03.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: W drugim kwartale bieżącego roku odbędzie się zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Czy w związku ze zmianą przepisów, możliwe będzie podejmowanie uchwały w drodze obiegowej w ten sposób, że wspólnicy nieobecni na zgromadzeniu będą mogli oddać głos na piśmie?...

Więcej

Zmiana zasad udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania na zgromadzeniu

15.03.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: W najbliższym czasie planowane jest zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Ze względu na długotrwały wyjazd zagranicę nie będę mógł uczestniczyć w tym zgromadzeniu wspólników. Zamierzam posłużyć się pełnomocnikiem. W związku z tym mam pytanie, w ilu egzemplarzach ...

Więcej

Podwójne wynagrodzenie w spółce: z pracy w zarządzie i etatu

28.02.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Czy członek zarządu spółki może jednocześnie być zatrudniony w spółce na umowę o pracę (podpisaną przez pełnomocnika) i  otrzymywać  wynagrodzenie z  tytułu  funkcji członka zarządu, jeżeli wykonuje w spółce pracę związaną zarówno z bieżącą działalnością operacyjną jak i zarządzaniem  spółką?

Więcej

Badania psychologiczne pracowników - czy można odliczyć VAT?

28.02.2019 | Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pytanie: Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Za badania psychologiczne naszych pracowników otrzymujemy faktury VAT. Czy przysługuje nam odliczenie podatku VAT z tych faktur? Czy jest to usługa zwolniona z podatku jak badania profilaktyczne?...

Więcej

Wycofanie kapitału przez obniżenie wartości udziałów wspólników

27.02.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Udziałowcy sp. z o.o. chcą zmniejszyć wartość udziałów, które w przeszłości podnieśli z własnych zasobów finansowych. Jakie sposoby zastosować aby zmniejszyć ich wartość i wycofać własne środki? Czy powoduje to konieczność rozliczeń podatkowych?...

Więcej

Członek zarządu jako reprezentant wspólnika

27.02.2019 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Jestem jednym z członków zarządu spółki z o.o. Nie jestem jej wspólnikiem ale pełnię również funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w spółce będącej udziałowcem wskazanej spółki z o.o. Czy w takim przypadku mogę reprezentować drugą z przywołanych spółek na zgromadzeniu wspólników pierwszej z nich?

Więcej

Więcej porad