RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Zakwaterowanie zapewnione przez firmę jako przychód pracownika 12.06.2019
budynek firmy

© FotoChannels / Glow Images

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Płatnik jest więc zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek.
Ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo 3.06.2019
samochód osobowy

© FotoChannels / Glow Images

Świadczeniem pracodawcy jest zapewnienie możliwości prawidłowego używania samochodu, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych - uznał NSA. Nie ma przy tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków (paliwo) uznać za stanowiący odrębne świadczenie.
Od 2020 r. nowe zasady kontroli podatkowej 8.05.2019
księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Od przyszłego roku ma wejść w życie nowa Ordynacja podatkowa. W projekcie wykreślono wymóg udostępniania ksiąg podatkowych w siedzibie organu w przypadku, gdy znajdują się one w znacznej odległości od siedziby kontrolowanego. Sprawdź pozostałe zmiany zawarte w projekcie.
Sprzedaż udziałów - ile wynosi podatek i kto jest zobowiązany 2.05.2019
dawanie pieniędzy

© FotoChannels / Glow Images

W przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. sprzedawca będący osobą fizyczną powinien zapłacić PIT od uzyskanego z tego tytułu dochodu, zaś na nabywcy będzie ciążyć powinność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Szczegóły w uzasadnieniu.  
1234

Aktualności

Kanały RSS

Prawo do błędu dla małych firm

12.06.2019 | Kodeks spółek handlowych

Do ustawy Prawo przedsiębiorców zostanie wprowadzona nowa instytucja - prawo do popełnienia błędu. Kto i w jakich sytuacjach będzie mógł z niej skorzystać?

Więcej

Zasady odliczania kosztów firmy pracując w domu

12.06.2019 | Podatki w spółce

Małe firmy często nie posiadają własnego lokalu. W takiej sytuacji przedsiębiorcy prowadzą swój biznes w mieszkaniu. Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na utrzymanie lokum, w sytuacji, gdy nie ma wyodrębnionego pomieszczenia na firmę? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

Więcej

Spłaty hipotek nie można zaliczyć do kosztów

8.05.2019 | Podatki w spółce

Kwota wydatkowana przez spółkę na spłatę hipotek ciążących na budynku będącym jej własnością stanowi zobowiązania, za które spółka ponosiła odpowiedzialność rzeczową jako dłużnik hipoteczny. Odpowiedzialność za te zobowiązania nabyto razem z własnością nieruchomości. Wraz z nabyciem własności nieruchomości spółka przyjęła na siebie odpowiedzialność za cudzy dług, zobowiązania hipoteczne należy uznać za zobowiązania o charakterze zbliżonym do poręczeń i gwarancji. Nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej

Stopa procentowa składki wypadkowej przy przekształceniu w spółkę

8.05.2019 | Podatki w spółce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że raz ustaloną stopę składki płatnik jest zobowiązany stosować w całym roku składkowym. Nie ma znaczenia fakt, że w trakcie roku składkowego nastąpiła zmiana rodzaju działalności płatnika czy liczba zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego albo zmiana w jego strukturze organizacyjnej.

Więcej

PSA: prosta spółka akcyjna - już od 2020 r.

6.05.2019 | Kodeks spółek handlowych

Od 2020 r. zostanie wprowadzona nowa forma prawna − prosta spółka akcyjna (PSA). Takie rozwiązanie przewiduje projekt, który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Na czym będzie polegała PSA? Sprawdź.

Więcej

Więcej nowości

Sprzeczne zapisy w umowie spółki, co robić? 

12.06.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. wprowadzono jedną uchwałą zmiany umowy spółki kodeksową większością dwóch trzecich głosów. Jedną z wielu zmian jest wprowadzenie zapisu, że cenę wykupu udziałów przez spółkę celem umorzenia ustala się według aktywów netto przypadających na jeden udział.

Więcej

W którym miesiącu rozliczyć fakturę?

12.06.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Zdarza się, że faktury za zakupione np. w maju usługi czy towary wpływają do firmy drogą pocztową na początku następnego miesiąca. W którym miesiącu spółka powinna zaliczyć takie faktury do kosztów podatkowych?...

Więcej

Przejęcie działalności gospodarczej przez inną osobę

12.06.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. W związku z tym, że mam już ponad 20 lat pracy chciałbym tę działalność przepisać na żonę. Żona obecnie pomaga mi w firmie, ale nie jest w niej zatrudniona (ponieważ musiałbym płacić wysokie składki na ZUS, a przychody firmy na to nie pozwalają).

Więcej

Koszty paliwa samochodu zastępczego - czy można rozliczyć?

12.06.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: W związku ze stłuczką samochodu służbowego firma otrzymała osobowy samochód zastępczy. W jakiej wysokości koszty paliwa stanowią koszty uzyskania przychodu? Czy 75% - tak jak od samochodów osobowych, czy 20% tak jak od samochodów, które nie są na stanie środków trwałych firmy?...

Więcej

Odliczanie VAT za leasing samochodu osobowego

08.06.2019 | Podatki w spółce

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (przewóz osób) zawarł w marcu 2019 r. umowę leasingu operacyjnego na nowy samochód osobowy o wartości 106.900 zł brutto. Zapłacił 35. 000 zł w ramach wpłaty własnej (pierwsza rata zgodnie z umową leasingu). Przedsiębiorca jest ...

Więcej

Czy wydatki na szkolenia można w całości wliczyć w koszty?

08.06.2019 | Podatki w spółce

Pytanie: Czy ponoszone przez spółkę koszty usług szkoleniowych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych?...

Więcej

Czy spółka cywilna ma obowiązki w zakresie bhp?

08.06.2019 | Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pytanie: Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na współwłaścicielach firmy - wspólnikach spółki cywilnej, gdy nie ma zatrudnionych pracowników?...

Więcej

Czy do odmowy absolutorium potrzebne jest uzasadnienie?

08.06.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Walne zgromadzenie wspólników jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu za ubiegły rok, a mimo to nie udzieliło prezesowi zarządu absolutorium. Prezes zamierza zaskarżyć do sądu uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. Kto powinien przygotować prezesowi pisemne ...

Więcej

Jak oblicza się czas trwania kadencji członka zarządu?

08.06.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Członek zarządu w naszej spółce został powołany 28 kwietnia 2016 roku na okres 3 lat. Kiedy wygasa jego mandat?...

Więcej

Więcej porad