RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Administracja skarbowa ostrzeże przedsiębiorców 17.08.2019
dawanie pieniędzy

© FotoChannels / Glow Images

Resort finansów przygotował nowe rozwiązanie służące zabezpieczeniu interesów przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w przestępczych działaniach o charakterze podatkowym. Ma ono ograniczyć zjawisko „karuzel podatkowych”. Na czym będzie polegało nowe zabezpieczanie? Administracja skarbowa będzie bezpośrednio kontaktowała się z firmami z zagrożonymi współpracą z firmami podejrzewanymi o działania przestępcze. 
Czy spółka będzie musiała udostępnić urzędowi skarbowemu e-mail? 14.08.2019
grupa osób stojąca na ogonku @

© FotoChannels / Glow Images

Nowa Ordynacji podatkowej zacznie obowiązywać od 2021 roku. Zgodnie z jej przepisami spółki z o.o., będą zobowiązane do posiadania adresu elektronicznego i udostępniania tego adresu organom podatkowym. Czy każda spółka z o.o. będzie musiała udostępnić adres e-mailowy urzędowi skarbowemu?
Bez składek ZUS od członków zarządu 5.07.2019
zebranie kadry kierowniczej

© FotoChannels / Glow Images

ZUS potwierdził, że spółka z o.o. która powołała prezesa, a także członków zarządu do pełnienia tych funkcji w zarządzie nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłacanych im wynagrodzeń.
Odszkodowanie za zrzeczenie się roszczenia może być kosztem 29.06.2019
blok (mieszkania) w budowie

© FotoChannels / Glow Images

Również minimalizację strat (poniesienie mniejszej straty) można uznać za koszty uzyskania przychodów. Działania takie zmierzają do uniknięcia straty z określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Minimalizacja strat może uzasadniać zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych. Wyrok NSA z 16 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 793/17
1234

Aktualności

Kanały RSS

Koszty uzyskania przychodu 50 % bez ewidencji czasu pracy

20.08.2019 | Podatki w spółce

Przepisy ustawy o PIT nie nakładają na płatnika obowiązku prowadzenia „ewidencji czasu prac o charakterze twórczym” w celu skorzystania z podwyższonych do 50% pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Osiągnięcie przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego, może zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.

Więcej

Nadzór nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

20.08.2019 | Podatki w spółce

Powołanie nowej instytucji w zakresie nadzoru audytowego to jedno z założeń zmian w przepisach, które zostały już uchwalone 4 lipca br. przez Sejm. Nowa instytucja przejmie zadania realizowane dotychczas przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz przez Polską Izbę Biegłych Rezydentów. 

Więcej

Czy nastąpi przełom w doręczeniach?

20.08.2019 | Umowy handlowe

Zmiana przepisów ma zakończyć „fikcję doręczeń” przesyłek. Pisma z sądu będzie odpłatnie doręczał komornik. W ustaleniu adresu dłużnika pomoże ZUS, bank lub nawet sąsiad. Za roszczenia w postępowaniu uproszczonym do wartości 20 tys. zł opłaty sądowe wyniosą nawet 1000 zł. Zmiany te, wejdą w życie jeszcze w tym roku. W przypadku niektórych zapisów znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego parlament ustalił, że na dostosowanie się do nowych przepisów będzie tylko 14 dni. Na jakie nowe opłaty muszą się więc przygotować podmioty chcące odzyskać swoje należności?

Więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji dla wiceprezesów podlega ZUS

19.08.2019 | Prawo pracy

Spółka, która zawarła z dwoma wiceprezesami zarządu kontrakty menadżerskie powzięła wątpliwość czy od wypłaconych odszkodowań - z tytułu zawartego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy - opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź, co postanowił ZUS w interpretacji z 2 lipca 2019 r.

Więcej

Zaległe składki na ubezpieczenie nie są przychodem pracownika

14.08.2019 | Prawo pracy

W ocenie WSA w Lublinie okoliczność, że składki wcześniej powinny były być potrącone ze świadczeń wypłacanych pracownikom, nie daje obecnie podstawy do stwierdzenia przychodu u pracowników. Skoro wskutek zapłaty zaległych składek przez płatnika nie występuje przychód u pracowników, to płatnik nie jest również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Takie też stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny.

Więcej

Więcej nowości

Błąd wykryty po przesłaniu e-sprawozdania do KRS

17.08.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Po zatwierdzeniu i przesłaniu e-sprawozdania do KRS odkryliśmy, że saldo VAT na kontach rozrachunkowych, jest niezgodne z deklaracją. Zastosowany został błędny dekret, zaś uzgadniając deklarację odejmowałam salda dwóch kont analitycznych, uzyskując zgodność, a należało je zsumować i wtedy ...

Więcej

Czy złożyć odpis uchwały do urzędu skarbowego?

17.08.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o., złożyliśmy sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, oraz uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdań i podziale wyniku - za 2018 rok do KRS w formie elektronicznej. Jesteśmy podatnikami CIT. Czy zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Więcej

Jak przygotować sprawozdanie z działalności

17.08.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Spółka z o.o. przygotowała sprawozdanie z działalności zarządu w sposób następujący: przygotowała sprawozdanie w pliku Word, wydrukowała, podpisała odręcznie, następnie podpisany odręcznie dokument zeskanowała do pdf-u i podpisała elektronicznie podpisami kwalifikowanymi przez zarząd. Czy ...

Więcej

Czy dopisanie udziałowca w spółce S24 wymaga notariusza?

17.08.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Złożyłam wniosek on-line do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację  (z jednoczesnym zawieszeniem) spółki z o.o. jako jedyna osoba. Czy dopisanie kolejnego udziałowca wymaga formy aktu notarialnego, czy mogę zrobić to również on-line?...

Więcej

Czy jednoosobowy zarząd podejmuje uchwały?

16.08.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Reprezentuję dwuosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobowym zarządem. Czy sporządzanie uchwał przebiega w tym przypadku tak jak przy zarządach wieloosobowych, czy istnieją różnice w postępowaniu?...

Więcej

Czy prezes zarządu może odwołać wiceprezesa?

16.08.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Firma posiada dwóch współwłascicieli, którzy jednocześnie są członkami dwuosobowego zarządu. Jeden z nich jako członek zarządu praktycznie nie interesuje się firmą i jest w niej fizycznie nieobecny. Taka sytuacja jest dla drugiego członka jako prezesa zarządu nie do przyjęcia. Czy w związku ...

Więcej

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

16.08.2019 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: W spółce z o.o. ma zostać podwyższony kapitał zakładowy. Do podwyższenia ma dojść bez zmiany umowy spółki, na podstawie jej dotychczasowych postanowień. Jak wygląda w takim przypadku kwestia obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Czy przypadają one dotychczasowym wspólnikom, ...

Więcej

W jakim terminie trzeba wypłacić dywidendę?

16.08.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem wspólnikiem spółki z o.o. w zeszłym miesiącu odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Podjęliśmy na nim uchwałę o podziale i wypłacie zysków. W jakim terminie zarząd powinien wypłacić dywidendy wspólnikom? Mam też pytanie, o to jacy wspólnicy brani są pod uwagę przy wypłacie dywidendy.

Więcej

Co to jest bezwzględna większość głosów?

16.08.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: W umowie spółki z o.o. mamy zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników podejmowane są w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Ponadto, w umowie spółki jest zdanie, że uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.

Więcej

Więcej porad