RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

 • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
 • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
 • bieżących zmian prawnych
 • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
 • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Czy kredyt kupiecki podlega opodatkowaniu tak jak dostarczony towar? 10.11.2018
wykres słupkowy z monet

© FotoChannels / Glow Images

Zwiększenie wynagrodzenia wynikające z odroczonego terminu płatności czyli tzw. kredytu kupieckiego  - jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług. Jest to wynagrodzenie za odroczoną płatność, a nie za pobrany towar.
Limit wartości sprzedaży w podatku VAT 27.10.2018
złotówki, banknoty

© FotoChannels / Glow Images

Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez podatnika będącego drobnym przedsiębiorcą, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), nie wlicza się do wynikającego z tego przepisu limitu kwotowego określającego prawo do zwolnienia od podatku.
Kara umowna jako koszt podatkowy 3.09.2018
otwarty portfel na dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Gospodarczo racjonalne decyzje, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności (np. wzrostem cen, obniżeniem popytu, wzrostem kosztów, zmianą koniunktury), mogą skutkować koniecznością podejmowania działań zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów i ponoszenia w związku z tym wydatków, które można zakwalifikować do kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
Dobrowolne umorzenie udziałów wynagrodzeniem w formie niepieniężnej a skutki podatkowe 11.08.2018
dyrektor i sekretarka

© FotoChannels / Glow Images

Wspólnik (osoba fizyczna) posiadający udziały w spółce z o.o. może chcieć ograniczyć swoje udziały w spółce albo w ogóle zrezygnować z jej udziałów. Jednym ze sposobów, w jaki może to zrealizować, może być umorzenie udziałów. W przypadku gdy umorzenie następuje w formie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, wspólnik (udziałowiec) uzyskuje przychód z tego tytułu, który powinien rozliczyć podatkowo. Wynagrodzenie to może być wypłacone w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w postaci składnika majątku spółki. W tej sytuacji należy też ustalić, czy w wyniku umorzenia udziałów po stronie spółki z o.o. powstają jakieś obowiązki podatkowe.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Łączenie spółek - jaką zastosować składkę wypadkową?

10.11.2018 | Kodeks spółek handlowych

W wyniku połączenia spółka przejmująca staje się pracodawcą dla pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, a spółka przejmowana przestaje istnieć jako podmiot prawny. Co zrobić w sytuacji, kiedy każda z nich miała ustaloną inną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe? Jaką wysokość zastosować po połączeniu? Sprawdźmy stanowisko ZUS w tej sprawie!

Więcej

Czy były pracownik, który stał się wspólnikiem ma prawo do „ulgi na start”?

10.11.2018 | Kodeks spółek handlowych

Czy za osobę, która  wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na umowę o pracę należy opłacać składki ZUS. Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Jakie jest stanowisko ZUS?

Więcej

Czy zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu?

10.11.2018 | Kodeks spółek handlowych

Spółka z o.o. posiadająca radę nadzorczą jako organ nadzoru wypłaca członkom rady nadzorczej zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia, które odbywają się w siedzibie spółki. Czy świadczenia te należy podlegają oskładkowaniu? Sprawdź.

Więcej

Przejęcie części spółki - czy "stara" firma może nadal prowadzić dział kadr?

10.11.2018 | Kodeks spółek handlowych

Spółka B przejęła od spółki A 4 działy, w których łącznie zatrudnionych w jest 50 pracowników. W spółce A pozostała administracja, kadry, płace i księgowość, natomiast spółka B nie posiada dotychczas takich działów w swojej strukturze organizacyjnej. Czy spółka A może wykonywać dotychczasowe naliczenia i rozliczenia byłych już pracowników oraz prowadzić księgowość spółce B bez żadnych dokumentów (umów miedzy spółkami) na wykonywanie tych czynności? Czy pracownicy wymienionych działów spółki A na polecenie swojego przełożonego powinni obsługiwać spółkę B?

Więcej

Czy członek zarządu odprowadza PIT od samochodu służbowego?

7.11.2018 | Koszty uzyskania przychodu

Wykorzystywanie przez menedżera samochodu służbowego do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi dla niego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Więcej

Więcej nowości

Kto może pozwać spółkę w sprawie uchwały

18.11.2018 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Na ostatnim zgromadzeniu wspólników zostałem powołany na stanowisko członka rady nadzorczej spółki z o.o. Powierzono mi również pełnienie funkcji przewodniczącego tego organu spółki. W pierwszej kolejności zapoznałem się z dokumentacją wewnątrzkorporacyjną spółki. Kilka uchwał powziętych ...

Więcej

Uchylenie uchwały czy stwierdzenie jej nieważności?

15.11.2018 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Na ostatnim nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników powzięta została uchwała uprawniająca zarząd do zawarcia umowy z prezesem zarządu na świadczenie spółce usług doradczych. Jak wynika jednak z umowy spółki, zarząd nie może jej reprezentować w tego typu umowach.

Więcej

Kiedy uchwała godzi w interesy spółki, a kiedy jest krzywdząca dla wspólnika?

15.11.2018 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Wspólnik większościowy na ostatnim zgromadzeniu przegłosował uchwały, które są niekorzystne zarówno dla samej spółki, jak i dla pozostałych jej wspólników, którzy łącznie posiadają mniejszą część udziałów. W jakich przypadkach uchwały mogą zostać uchylone?...

Więcej

Nadgodziny prezesa zatrudnionego na ½ etatu

10.11.2018 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Prezes zarządu jest zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu. Ma zadaniowy system czasu pracy. Czy otrzymując delegację na wyjazd służbowy za granicę może wnioskować o rekompensatę z tytułu pracy w zwiększonym wymiarze czasu pracy lub za nadgodziny?...

Więcej

Czy chorującemu prezesowi można zmniejszyć wynagrodzenie?

10.11.2018 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Czy można pracownikowi (prezesowi) zmniejszyć wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę? Prezes chorował ponad 200 dni. Teraz wraca do pracy. Czy musi mieć jakieś zaświadczenie o zdolności do pracy? Niezadowoleni udziałowcy dali mu ultimatum, albo zmniejszają mu wynagrodzenie z 15.000 zł na 6.

Więcej

Kody PKD - do kiedy należy ograniczyć ich liczbę?

07.11.2018 | Umowa spółki

Pytanie: Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Konstruując umowę spółki, staraliśmy się szeroko opisać w niej przedmiot działalności gospodarczej spółki. W umowie mamy zapisane 15 kodów PKD. Ponoć może być tych kodów tylko 10. Jak i do kiedy należy ograniczyć liczbę kodów, czy ...

Więcej

Do kiedy trwa kadencja nowego członka zarządu?

07.11.2018 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Umowa spółki z o.o. przewiduje, że zarząd spółki liczy trzy osoby oraz powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję. Obecny zarząd został powołany w 2016 roku. Kilka tygodni temu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki jeden z członków zarządu. Niebawem zbiera się zgromadzenie ...

Więcej

Były członek zarządu wciąż figuruje w KRS - jak wykreślić swoje dane?

07.11.2018 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem byłym członkiem zarządu spółki, który na ostatnim zgromadzeniu wspólników nie został wybrany na kolejną kadencję. Zgromadzenie to odbyło się już kilka miesięcy temu, a w rejestrze przedsiębiorców nadal figuruję, jako członek zarządu spółki. Z uzyskanych w sądzie rejestrowym informacji ...

Więcej

Jak sformułować porządek obrad w zaproszeniu na zgromadzenie

31.10.2018 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. W najbliższym czasie zwoływane będzie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. W jaki sposób powinienem oznaczyć porządek obrad, aby nie narazić się na zarzuty wspólników w tym zakresie?...

Więcej

Więcej porad

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę