RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Skutki podatkowe wynagrodzenia pracownika oddelegowanego 9.10.2020
samolot

© FotoChannels / Glow Images

Wynagrodzenie wypłacone pracownikom oraz wynagrodzenie refakturowane na spółkę przez jednostki macierzyste, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu - takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora KIS.
Obrót nieruchomościami, jak rozliczać tzw. flipy w spółce? 26.09.2020
domek na pliku pieniędzy

© FotoChannels / Glow Images

Coraz więcej spółek zajmuje się zakupem nieruchomości i podnoszeniem ich standardu w celu wynajmu lub dalszej odsprzedaży. Powstaje jednak problem jak prawidłowo dokonać rozliczeń takiego „flipa”, pod kątem podatkowo-rachunkowym? Sprawdź, jak prawidłowo dokonać rozliczeń księgowych obrotu nieruchomościami.
Koszty transportu są przychodem dla pracowników oddelegowanych 3.09.2020
samochód osobowy - pracownicy przy samochodzie

© FotoChannels / Glow Image

Dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego transportu leży w interesie pracownika oddelegowanego, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę zagraniczne miejsce świadczenia pracy. Dlatego też wydatki ponoszone przez spółkę na zapewnienie transportu swoich pracowników do miejsc wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT-em, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę
Odpłatne zwolnienie z długu nie pozwoli na zwiększenie kosztów 13.08.2020
potfel - pusty

© FotoChannels / Glow Images

Zgodnie z ustawą o CIT za przychód rozumie się wartość umorzonych zobowiązań. Jednak spółka w zamian za umorzenie przez kontrahenta dotychczasowych zobowiązań zobowiązała się do spełnienia innych świadczeń. Tym samym nie została spełniona przesłanka nieodpłatności w zamian za umorzenie dotychczasowych zobowiązań. Zwolnienie z długu jest traktowane jako przychód tylko wtedy, gdy następuje nieodpłatne przysporzenie majątkowe po stronie podmiotu zwalnianego z długu.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Jakie są skutki kontroli PIP przeprowadzonych w 2019 r.?

9.10.2020 | Prawo pracy

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73.000 kontroli, z których 40% stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe dla zatrudnionych obszary, takie jak: wynagrodzenie za pracę, stosunek pracy, czas pracy, legalność i bezpieczeństwo pracy. Inspektorzy przeprowadzili ponad 5.800 tzw. „pierwszych kontroli”, mających charakter audytu i - z założenia - bezsankcyjnych. Kontrole te przyniosły dobre efekty prewencyjne.

Więcej

Błąd w sprawozdaniu finansowym - jakie są możliwe korekty?

4.10.2020 | Podatki w spółce

Przygotowując sprawozdanie finansowe, zawsze może okazać się, że znajdują się w nim błędy. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia korekty. Zasady dokonywania zmian, zależą natomiast od wagi błędu oraz od momentu, w którym został on stwierdzony. Sprawdź jak poprawić sprawozdanie finansowe.

Więcej

Przeterminowane produkty - jak rozliczyć straty?

4.10.2020 | Podatki w spółce

Latem, szczególnie w czasach pandemii, przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą produktów spożywczych mogą ponosić duże straty związane z krótkimi terminami przydatności do spożycia niektórych towarów. Można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak należy pamiętać o warunkach, jakimi jest obwarowane to uprawnienie. Sprawdź jak rozliczyć straty.

Więcej

Przyzakładowe przedszkole nie pozwoli na odliczenie VAT

26.09.2020 | Podatki w spółce

Wydatki na budowę, wyposażenie i utrzymanie przyzakładowego przedszkola nie będą miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki i nie dają jej prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wydatki te służyły zaspokojeniu socjalnych potrzeb pracowników. Mają one bezpośredni i ścisły związek z działalnością socjalną spółki na rzecz jej pracowników. Pozostaje to jednak poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Więcej

Analiza zysków w spółce, jak ją zaprezentować?

21.09.2020 | Podatki w spółce

Zarząd spółki może zostać zobowiązany do prezentacji i analizy sprawozdania finansowego na spotkaniu rady nadzorczej czy zgromadzenia właścicieli. Jak przedstawić taką analizę wyniku finansowego spółki? Jak przygotować się do spotkania, na którym omawiany będzie wynik finansowy? Skorzystaj z naszych wskazówek.

Więcej

Więcej nowości

Czy można odliczyć VAT, jeśli poza fakturą nie ma dowodów na transakcję?

09.10.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Jeżeli organ podatkowy ma  nieudowodnione podejrzenia co do tego, czy dana transakcja ma charakter rzeczywisty, nie może odbierać prawa do odliczenia VAT. Chodzi tu o sytuacje, gdy podatnik nie jest w stanie przedstawić innych poza fakturą dowodów na poparcie realności danej transakcji.

Więcej

Błędne wskazanie nabywcy w ewidencji VAT oraz pliku JPK_VAT

09.10.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka zajmuje się dostawą wody i odbiorem odpadów dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. System księgowy (po centralizacji rozliczeń VAT w JST) do rejestru sprzedaży i JPK nadal zaciągał sprzedawcę, a nie nabywcę. Czy z tego powodu należy sporządzić korekty JPK? Jakie sankcje grożą za brak korekty?

Więcej

Sprzedaż za pomocą kas rejestrujących w nowym pliku JPK_VAT

09.10.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka prowadzi sprzedaż hurtową dla swoich partnerów handlowych oraz sprzedaż detaliczną dla klientów końcowych (osób fizycznych), która jest rejestrowana za pomocą kasy rejestrującej. W nowym JPK_VAT będzie konieczność oznaczania dokumentów (typ dokumentu) dotyczących sprzedaży z kas ...

Więcej

Czy wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w imieniu spółki?

09.10.2020 | Nieważność i bezskuteczność umowy

Pytanie: W przetargu ofertę złożyła spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników. Ofertę podpisał tylko jeden z nich. Do oferty nie załączono pełnomocnictwa, ani umowy spółki. Czy należy wezwać do złożenia dokumentu, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty przez jednego ze wspólników, tj.

Więcej

Jak rozumieć sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami?

30.09.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Chciałbym wystąpić z pozwem o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, która narusza moje interesy, jako wspólnika spółki z o.o. Chciałbym dodatkowo wykazać sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami. W jaki sposób wykazać tą przesłankę?...

Więcej

Wspólnik w szpitalu, czy może zaskarżyć uchwały zgromadzenia?

30.09.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Zarząd zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników listami poleconymi. Do mnie przesyłka dotarła zaledwie na dwa dni przed terminem zgromadzenia, co więcej byłem w tym czasie w szpitalu. W związku z tym nie byłem obecny na zgromadzeniu, o czym informowałem zarząd spółki.

Więcej

Czy wymagana jest uchwała zgromadzenia do zwolnienia i ponownego zatrudnienia prezesa?

30.09.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie:  Czy potrzebna jest uchwała zgromadzenia wspólników w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i ponownego podjęcia pracy przez prezesa zarządu po jednodniowej przerwie w stosunku pracy w trakcie trwania III kadencji zarządu. Przerwa jednodniowa podyktowana była przepisami ...

Więcej

Czy wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w imieniu spółki?

20.09.2020 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: W przetargu ofertę złożyła spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników. Ofertę podpisał tylko jeden z nich. Do oferty nie załączono pełnomocnictwa, ani umowy spółki. Czy należy wezwać do złożenia dokumentu, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty przez jednego ze wspólników, tj.

Więcej

Jak skonstruować klauzulę opcji zakupu udziałów w spółce?

20.09.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jak prawidłowo należy skonstruować klauzulę opcji zakupu udziałów w spółce z o.o.? Z jakim momentem przechodzi własność udziałów objętych umową opcji i czy umowa taka podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego?...

Więcej

Więcej porad