RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Umowa na czas określony członka zarządu spółki 15.02.2019
dyrektor

© FotoChannels / Glow Images

Określenie terminu końcowego w umowie o pracę członka zarządu spółki z o.o. jako dzień walnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki jest prawidłowe i taka umowa o pracę jest umową na czas określony.
Zbieg do ubezpieczeń: kontrakt i działalności gospodarcza 13.02.2019
Pani dyrektor / prezes za biurkiem

© FotoChannels / Glow Images

W sytuacji, kiedy w ramach posiadanego wpisu do CEiDG osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego - następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach ogólnych. Tak wynika z najnowszej interpretacji ZUS. Sprawdź szczegóły.
Sprzedaż udziałów w spółce, której działalność jest zawieszona 21.01.2019
kontrola skarbowa

© FotoChannels / Glow Image

Przepisy (Prawo przedsiębiorców) daje przedsiębiorcom możliwość okresowego zawieszenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Jedynym zasadniczym warunkiem jest niezatrudnianie pracowników (chodzi oczywiście tylko o osoby zatrudnione pracowniczo, można natomiast mieć współpracowników na mocy umów cywilnoprawnych). Czy można jednak w tym czasie sprzedać udziały w tej spółce?
Prowadzenie akt osobowych według nowych zasad 3.01.2019
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Od początku roku akta osobowe trzeba prowadzić w nowy sposób. Akta trzeba podzielić na cztery części, a nie na trzy, jak obecnie. Co ma zawierać nowa, dodatkowa część? I które grupy pracowników obejmie zmiana?
1234

Aktualności

Kanały RSS

Wysokość ryczałtu obejmuje także koszty paliwa

15.02.2019 | Podatki w spółce

Świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu i związane z tym stałe wydatki takie jak: koszty ubezpieczenia, bieżące naprawy, przeglądy, wymiana części eksploatacyjnych np. wymiana opon. Udostępnienie pracownikowi przez pracodawcę do używania samochodu obejmuje zapewnienie możliwości prawidłowego używania, a więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie - a więc także wydatki na paliwo.

Więcej

Praca na wychowawczym w innej firmie, co ze składkami ZUS?

15.02.2019 | Prawo pracy

Czy należy oskładkować pakiet medyczny dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, który podjął pracę u innego pracodawcy? Sprawdź wyjaśnienie ZUS.

Więcej

Tylko umowa decyduje o zakazie konkurencji

15.02.2019 | Spółka przed sądem

Zakaz konkurencji nie może skutkować zakazem podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej byłego pracownika danej spółki, co oznacza, że treść wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego na rodzaj działalności spółki, nie decyduje o zakresie tego zakazu.

Więcej

Nieściągalność wierzytelności należy uprawdopodobnić wobec wszystkich dłużników

13.02.2019 | Podatki w spółce

W sytuacji, w której więcej niż jeden podmiot jest odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania (np. dłużnicy solidarni, poręczyciele), konieczne jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności wobec pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za dług. Skoro istnieją podmioty, które są zobowiązane do zwrotu długu - a ich stan majątku nie został zweryfikowany, to nie można twierdzić, że podatnik uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności. Tylko w sytuacji wyczerpania drogi dochodzenia wierzytelności od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych możliwe jest zaliczenie odpisów aktualizujących wierzytelności do kosztów podatkowych.

Więcej

Wgląd do dokumentów - tam gdzie spółka prowadzi działalność

13.02.2019 | Kodeks spółek handlowych

Wspólnik spółki z o.o. ma prawo kontroli spraw spółki i wglądu do jej dokumentacji w miejscu prowadzenia faktycznej działalności spółki, a nie tylko w miejscu formalnej siedziby, zapisanej w rejestrze - w którym żadna działalność nie jest faktycznie prowadzona.

Więcej

Więcej nowości

Prezes przechodzi na emeryturę - co z umową o pracę?

15.02.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Chcę uzyskać świadczenie emerytalne, które nabyłem w grudniu 2018 r. i nadal pracować. Jak przeprowadzić tę procedurę? Spółka z o.o. funkcjonuje od 1993 roku, nie posiada rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Powołany został pełnomocnik spółki, który reprezentuje spółkę wobec zarządu.

Więcej

Zatrudnienie prezesa na ½ etatu jako głównego księgowego

15.02.2019 | Powołanie i odwołanie Zarządu

Pytanie: Czy prezes zarządu spółki z o.o. powołany uchwałą powołania zgromadzenia wspólników może być równocześnie zatrudniony przez spółkę na 1/2 etatu na stanowisku głównego księgowego?...

Więcej

Zatrudnienie współwłaściciela w spółce

15.02.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Proszę o wykładnie prawną zatrudnienia na pełnym etacie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, współwłaściciela tejże spółki posiadającego ponad 50% udziałów....

Więcej

Umowy leasingu samochodu w 2019 roku

15.02.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Czy w świetle przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., dotyczących limitu odliczeń przy leasingu samochodu osobowego, warto zmienić umowę  leasingu? Firma zaciągnęła leasing na samochody osobowe odpowiednio w roku 2016 i 2017. Są to auta, których wartość leasingu przekracza kwotę 150.

Więcej

Koszty używania samochodu wspólnika w spółce

15.02.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Jak od 2019 rozliczać samochód prywatny wspólnika sp. z o.o. użytkowanego w dużej mierze w celach firmowych? W obecnej chwili prowadzę ewidencję przebiegu i rozliczam 100% bez możliwości odliczenia VAT. Czy coś się zmieniło od 2019 roku?...

Więcej

Czym różni się biuro od oddziału spółki?

15.02.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Ostatnio zauważyłem, że niektóre spółki otwierają swoje filie pod nazwą biuro. Nie mogę znaleźć umocowania prawnego takiego tworu. Czym różni się biuro od oddziału spółki? Kiedy mamy do czynienia z biurem a kiedy to już oddział? Czy należy je zgłaszać do KRS? I czy dokumentacja Spółki, tj.

Więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa w spółce z o.o. - jak chronić?

15.02.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi badania nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Rezultaty tychże badań nie są powszechnie znane. Osoby trzecie, które mają do nich dostęp z reguły podpisują umowę o zachowaniu poufności. Do badań dostęp mają również członkowie zarządu spółki oraz niekiedy pracownicy, ...

Więcej

Zakaz konkurencji byłego członka zarządu spółki z o.o.

15.02.2019 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Kadencja zarządu spółki z o.o. wkrótce dobiega końca. Wiemy, że w czasie pełnienia funkcji w zarządzie, jego członków obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej względem spółki. Jak natomiast sytuacja wygląda po zakończeniu kadencji, gdy dana osoba nie zostanie powołana ponownie w skład zarządu spółki?

Więcej

Nazwisko wspólnika w firmie spółki z o.o.

15.02.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Pragniemy zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiemy, że firma działająca w formie takiej spółki nie musi zawierać nazwisk wspólników. Niemniej, chcielibyśmy aby w firmie naszej spółki z o.o. zamieszczone zostało nazwisko większościowego wspólnika. Czy spółka albo pozostali ...

Więcej

Więcej porad