RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Prawo pracy Wskaźniki i stawki Zasiłki i inne świadczenia
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
   

Świadczenia z tytułu choroby

Z tytułu choroby pracownikowi przysługują:
  1. wynagrodzenie wypłacane i finansowane przez pracodawcę za okres pierwszych 33 dni (14 dni dla 50-latków - 80% wynagrodzenie chorobowe) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym - na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (dalej: kp),
  2. zasiłek chorobowy ze środków FUS - od 34. dnia (od 15. dnia do 33 dla 50-latków - 80% zasiłek chorobowy) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.
Wynagrodzenie chorobowe
Zasiłek chorobowy
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości:
1) 80% wynagrodzenia, chyba że przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższą wysokość,
2) 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy:
  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:
1) 80% podstawy wymiaru zasiłku,
2) 70% zaś za okres pobytu w szpitalu; u pracownika, który ukończył 50. rok życia - 80% w okresie od 15 do 33 dnia choroby
3) 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy:
  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.