RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Odpowiedzialność Zarządu spółki
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2009-10-19  

Kto odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Pytanie: Nasza spółka z o.o. zakończyła swój pierwszy rok obrotowy stratą. Zwyczajne zgromadzenie wspólników przyjęło sprawozdanie finansowe i udzieliło absolutorium każdemu z dwóch członków zarządu (są to prezes i wiceprezes, działający na podstawie reprezentacji 2-osobowej). Podjęło także uchwałę o pokryciu straty z przyszłych zysków. Obecnie trwa drugi rok obrotowy i zapowiada się, że spółka pogłębi stratę. Zarząd rozważa możliwości zaciągnięcia dużego kredytu na sfinansowanie działalności spółki do momentu osiągnięcia rentowności. W związku z tym mamy następujące pytania:
  1. Jeżeli po złożeniu stosownych dokumentów bank udzieli spółce kredytu, a ta mimo wszystko nie osiągnie rentowności w planowanym okresie i nie będzie mogła spłacić swoich zobowiązań wobec banku, jak w takim przypadku wygląda kwestia spłaty zobowiązania?
  2. Czy prezes i członek zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem, który w tym przypadku stanowi zaledwie kilka procent kwoty zobowiązania? Jeżeli tak, to czy w grę wchodzi także egzekucja z przyszłego majątku członków zarządu? Czy może jest to ryzyko banku, który nie odzyska już pożyczonych środków?
  3. W którym momencie należy ogłosić upadłość spółki? Kapitał zakładowy wynosi 300.000 zł, natomiast zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytu -1 mln zł, co stanowi ponad 3-krotność kapitału zakładowego. Jak to się ma do ogłaszania upadłości po przekroczeniu przez sumę zabezpieczeń progu 50% kapitału zakładowego?
  4. Kadencja obecnego zarządu zakończy się z końcem następnego roku obrotowego. Czy obecny zarząd może zostać pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej, nawet jeżeli upadłość ogłosi zarząd w nowym składzie?
Odpowiedź udzielona: 19 październik 2009

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.