RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-07-31  

Zmienna ilość członków rady nadzorczej

Pytanie: Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Pięciu członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników na okres kadencji. Mając na uwadze taki zapisy proszę odpowiedzieć: Czy zgromadzenie musi wybrać 5 członków rady na nową kadencję, czy może wybrać mniejszy skład, np. 3 lub 4 członków? Co w sytuacji, gdy zgromadzenie nie wybierze 5 członków rady a wybranych będzie 3 lub 4 członków; czy rada  jest wybrana w składzie zgodnym z zapisem umowy?
Odpowiedź: W Państwa spółce, przy takim zapisie umownym, rada nadzorcza może mieć 3, 4 lub 5 członków.
Zgodnie z art. 215 §1 K.s.h. rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Umowa spółki może przy tym przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej (art. 215 §2 K.s.h.).
W Waszej umowie spółki wyraźnie określono liczbę członków rady nadzorczej jako od trzech do pięciu członków, a więc wybrano radę nadzorczą o zmiennym ilościowo składzie. Oznacza to, że może ona mieć zarówno 3, 4 jak i 5 członków. W tym zakresie postanowienie to nie budzi żadnych wątpliwości i jest bardzo często spotykanym rozwiązaniem.
Wątpliwości interpretacyjne może natomiast faktycznie rodzić zdanie drugie. Zdaje się ono sugerować jakoby rada nadzorcza miała mieć zawsze 5 członków wybieranych przez zgromadzenie wspólników. Taka interpretacja jest jednak nie do przyjęcia z poniższych powodów.
Ilość członków rady nadzorczej jest w sposób jasny określona w pierwszym zdaniu. Oznacza to, że zdanie drugie nie ma na celu określanie ilości członków rady nadzorczej gdyż nie ma sensu dublowanie tych postanowień i to w sposób wzajemnie ze sobą sprzeczny. Wskazuje to na inny cel zdania drugiego, którym jest wskazanie kto dokonuje wyboru członków rady nadzorczej. Jak bowiem wiemy z treści art. 215 §2 K.s.h. wspólnicy mogą w umowie spółki przyznać prawo powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej w odmienny sposób niż przewiduje to Kodeks spółek handlowych. Zdanie to oznacza więc tylko tyle, że wszystkich członków rady nadzorczej (nawet pięciu) wybiera zgromadzenie wspólników. Umowa potwierdza więc rozwiązanie ustawowe ale czyni to w nieco nierfortunny sposób bowiem zamiast słowa „pięciu” można było wpisać słowo „wszystkich” i nie mielibyśmy do czynienia z wątpliwościami, o których mowa.
Dodam, że w umowach spółek często stosuje się rozwiązanie, w którym część członków rady nadzorczej wybiera zgromadzenie wspólników ale jednego czy kilku członków wskazuje imiennie konkretnie oznaczony wspólnik (wspólnicy). Wówczas zapisuje się to na przykład w taki sposób: „Po jednym członku rady nadzorczej wskazuje wspólnik X i wspólnik Y, pozostali członkowie rady nadzorczej są wybierani przez wspólników”. Wówczas, przy składzie rady jak u Państwa (od 3 do 5 członków) zawsze dwóch członków byłoby wskazywanych przez wspólników X i Y (po jednym przez każdego z nich) a pozostali członkowie (tj. 1 członek przy 3-osobowej radzie nadzorczej, 2 członków przy 4-osobowej radzie nadzorczej albo 3 członków przy 5-osobowej radzie nadzorczej) byliby wybierani przez wspólników.
Moim zdaniem Państwa zapis „Pięciu członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników na okres kadencji” mógł ewentualnie powstać w wyniku pewnego niedopatrzenia przy tworzeniu umowy spółki, bazującej na wzorze umowy spółki, w której właśnie część członków rady nadzorczej była wskazywana imiennie przez konkretne osoby (wspólników).
Autorem odpowiedzi jest: Marcin Sarna
radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: