RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
 

Zmiany w VAT - limit zwolnienia od VAT, zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, zasady stosowania PKWiU w VAT

W prowadzone zmiany dotyczą wysokości limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT, a także obowiązku zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych. Ponadto przedłużono stosowanie  do celów podatkowych starej PKWiU. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoją spółkę z o.o.
Wyższe limity uprawniające do zwolnienia od VAT
Z 50 000 zł do 100.000 zł została podwyższona kwota limitu  zezwalająca na korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania VAT. A zatem ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać spółki, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Limit ten będzie podnoszony stopniowo. Na rok 2010 limit obrotu wynosi 100.000 zł, a na 2011 r. - 150.000 zł.
Przepisy  przejściowe umożliwiają dalsze korzystanie ze zwolnienia przedsiębiorcom, którzy przekroczyli w 2009 r. obecny limit obrotu (50.000 zł), ale nie przekroczyli 100.000 zł. Aby z niego skorzystać musieli jednak zawiadomić pisemnie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2010 r. Takie  rozwiązanie dotyczy również tych, którzy w 2010 r. przekroczą limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego (tj. 100.000 zł), ale nie osiągną limitu obrotu ustalonego na rok 2011 w wysokości 150.000 zł. Pozostałe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego pozostały bez zmian.

Nadal obowiązują zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących!
Do 31 grudnia 2010 r. będą obowiązywać dotychczasowe zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, wydane na postawie zmienionego art. 111 ust. 8 ustawy o VAT (przepis ten dotyczy zasad, którymi musi się kierować Minister Finansów przy wprowadzaniu zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących).

Zasady stosowania PKWiU w  VAT
Do końca 2010 r. został przedłużony okres stosowania do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264 ze zm.). 
Warto zauważyć, że w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z  29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.). Miała być ona wprowadzona od tego roku także do ustawy o VAT. Jednak do  31 grudnia 2010 r. przedłużono stosowanie do celów podatkowych, w tym dla celów opodatkowania VAT, PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z  15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie PKWiU - Dz. U. nr 222, poz. 1753).
Podstawa prawna
  • ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 195, poz. 1504),
  • ustawa z  2  grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666),
  • rozporządzenie  Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 224, poz. 1797),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Autor: Iwona Czauderna, doradca podatkowy
Tekst opublikowany: 11 lutego 2010 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: