RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-28  

Ustawa umożliwiająca sprawdzenie czy członek zarządu był karany już z podpisem prezydenta

Prezydent RP Bronisław Komorowski w dniu 27 grudnia 2012 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw. Sąd rejestrowy - wpisując do KRS nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub dokonując zmian w jej składzie - będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz spółki. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
Więcej:
Sąd rejestrowy sprawdzi czy członkowie zarządu lub rady nadzorczej byli karani
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS (w przypadku braku uzasadnionych wątpliwości) nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach, w tym np.:
  • w Kodeksie spółek handlowych,
  • ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy
  • ustawie o SKOK.
Nowe rozwiązania umożliwią weryfikację już na początkowym etapie.

Komunikacja między KRK a KRS

Będą 2 sposoby komunikowania się KRS z KRK.

Pierwszy - polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK.

Drugi sposób odnosić się będzie do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Wówczas z systemu KRK - z urzędu - będą przekazywane do KRS informacje o skazaniach i orzeczonych środkach karnych (np. orzeczonym zakazie zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Dzięki tym rozwiązaniom sąd będzie mógł wszcząć (z urzędu) odpowiednie procedury wymuszające zmiany w zarządzie danej spółki.

Komunikacja wewnątrz KRS

Uregulowano również kwestie wymiany danych wewnątrz Rejestru Sądowego z jednej strony między rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń oraz rejestrem dłużników niewypłacalnych (rdn) z drugiej. Dzięki nowej konstrukcji przepisu treść wpisów do rdn będzie odzwierciedlać treść zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.
Podstawa: Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
Autor:  Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tekst opublikowany:  28 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: