RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-26  

Ustawa o VAT - Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzyli projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie prawo do regulacji obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy upraszczają rozliczenie VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi.

Zmiany stawek VAT

Projekt przewiduje m.in. podniesienie stawki VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego. Stawką podstawową 23% opodatkowane będą usługi pocztowe niepowszechne świadczone przez operatora publicznego. Doprecyzowany zostanie przepis, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej oraz regulacje dotyczące zwolnienia z VAT w sektorze budowlanym.

Ponadto projekt daje możliwość ustanowienia przez podmioty zagraniczne przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Uelastycznia też stosowanie stawki 0% w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Korzystne zmiany dotyczące faktur

Ważne! Dodatkowo zgodnie z projektem zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu lub usługi zwolnionej z VAT. Podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy.
Nowelizacja zakłada też, że w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł lub 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych.

Dodatkowo projekt przewiduje wydłużenie terminu wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadza możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Ponadto na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do samochodów nie będzie zamieszczany nr rejestracyjny.

Etap prac w Sejmie

Projektem będzie się teraz zajmować Komisja Finansów Publicznych, która została zobowiązana do przestawienia sprawozdania do 20 listopada br. Część zmian ma obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r. Biorąc pod uwagę terminy posiedzeń Sejmu, nawet gdyby zmieniona ustawa została ogłoszona najpóźniej w połowie grudnia, przedsiębiorcom zostanie za mało czasu na przygotowanie się do nowych zasad.
Autor:  Źródło: Sejm RP
Tekst opublikowany:  26 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: