RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-10-14  

Spółkom powiązanym będzie trudniej wyprowadzić zyski za granicę

Zmiany w podatkach, w tym utrudnienie spółkom powiązanym wyprowadzania zysków za granicę - takie zmiany zawiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął ją 9 października 2015 r. w końcowym kształcie.
Ustawa wdraża unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich. Zmienia zasady opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy takimi firmami. Ogólna zasada określona w przepisach unijnych przewiduje, że zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10% udziałów w spółce córce.

Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku. W ustawie znalazły się też przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym - w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek.

Do polskiego systemu prawnego zostały też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. W przypadku pozostałych firm obowiązki będą proporcjonalne do ryzyka zaniżania dochodów podlegających opodatkowaniu. Następnie ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.
Autor:  Źródło: Sejm RP

Więcej znajdziesz w hasłach: