RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-17  

Spółki będą ratowane przed upadłością

Szybsze i prostsze postępowanie karne, zmiany w systemie kar, elektroniczne księgi wieczyste, a przede wszystkim ułatwienia dla przedsiębiorców i rewolucyjne zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawił działania, które resort podejmie w celu realizacji zapowiedzi z piątkowego expose premiera Donalda Tuska.
Ministerstwo pracuje nad założeniami do zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym, które mają dotyczyć przede wszystkim postępowania naprawczego. Spółki zagrożone upadłością likwidacyjną będą mogły liczyć na pomoc w restrukturyzacji dzięki zmienionym procedurom restrukturyzacyjnym i zachętom ekonomicznym do podejmowania takich procedur. Takie rozwiązanie ma uchronić zadłużone spółki przed całkowitym zakończeniem działalności.

Oprócz tego sprawy z zakresu postępowania upadłościowego będą przeniesione z sądów rejonowych do okręgowych. Dzięki temu postępowanie ma być szybsze i ma umożliwić sędziom wyspecjalizowanie w prowadzeniu tego typu spraw.

Powstanie także Centralny Rejestr Upadłości. Będzie to portal, na którym znajdą się informacje o przedsiębiorstwach do kupienia.

Resort zakłada opracowanie założeń do końca 2012 r., a do lutego 2013 r. zamierza przedstawić gotowy projekt ustawy.

Priorytet: ułatwienie dla przedsiębiorców

Minister Gowin zapowiedział opracowanie projektu tzw. jednego okienka, dzięki któremu zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze i szybsze. Zniesiony ma bowiem zostać obowiązek składania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Skrócony ma być również termin nadawania NIP - z 14 do 3 dni. Zdaniem ministra Gowina dzięki temu przedsiębiorcy rocznie zaoszczędzą nawet 100 mln złotych.

Centrum Sądownictwa Gospodarczego

Całość warszawskiego sądownictwa gospodarczego będzie skoncentrowana w jednym miejscu do końca 2013 r. W jednym miejscu skumulowane zostanie prawie 10% krajowego wpływu spraw gospodarczych z sądów rejonowych oraz 20% wpływu krajowego z sądów okręgowych. Zwiększona zostanie także kadra sędziowska i urzędnicza.

Deregulacja zawodów

Gotowa jest pierwsza transza deregulacji zawodów (projekt ustawy został skierowany do Sejmu). Obecnie konsultowany jest projekt II transzy deregulacji, który ma objąć 91 zawodów. Trwają prace nad projektem III transzy, która zdereguluje ok. 100 zawodów.

Zmiany w procedurach sądowych

Bolączką wielu spółek jest to, że postępowania w sądach trwają zbyt długo. Spółki tracą nie tylko czas, ale często i pieniądze. Ministerstwo zapowiada kontynuację dotychczasowych zmian i wprowadzanie kolejnych usprawnień w procedurach i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany mają objąć:
1. Informatyzację sądów, m.in.:
- wprowadzenie e-BTE - elektronicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który umożliwi elektroniczną wymianę dokumentów między bankami a sądem,
- modernizacja księgi wieczystej - wprowadzenie elektronicznych odpisów z ksiąg, które będą obowiązkowo akceptowane przez urzędy; sama księga ma być prostsza i czytelniejsza,
- portale informacyjne i portale orzeczeń, za pośrednictwem których będzie można zapoznać się ze wszystkimi orzeczeniami,
2. Usprawnienie pracy sądów, m.in.:
- konsolidacja sądów w celu lepszego wykorzystania kadry sędziowskiej, podwojenie liczby asystentów sędziów (jeden asystent na 2 sędziów), zmiany w regulaminach prac sekretariatów sądów.
3. Zmiany w procedurze cywilnej.
Autor:  Źródło: Konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z 17 października 2012 r.
Tekst opublikowany:  17 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: