RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-06-02  

Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta

Dnia 30 maja 2014 r. Sejm ostatecznie przyjął ustawę o prawach konsumenta. Wdraża ona unijną dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta. Głównym celem ustawy jest uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.
Ustawa o prawach konsumenta reguluje m.in.:
  • prawo do informacji,
  • zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów,
  • zasady odstępowania od umów,
  • uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej oraz te wynikające z gwarancji.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Ma to ułatwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących praw. Ustawa m.in. wydłuża z 10 do 14 dni okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet), może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o tym prawie, wygaśnie ono po roku od upływu czternastodniowego terminu ustawowego. Dotychczas prawo to wygasało po 3 miesiącach od zakupu.

Ponadto w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności.

Umowy zawierane telefonicznie

W ustawie znalazły się też regulacje dotyczące praw konsumentów w przypadku umów zawieranych przez telefon. Na przedsiębiorcę został nałożony wymóg potwierdzania treści oferty oraz uzyskania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku. Ma to zapobiec sytuacjom, w których konsumenci w sposób nieświadomy zawierają umowy.

Dwa tryby reklamacji

W myśl nowych przepisów mają obowiązywać tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi oraz gwarancji. Termin gwarancji będzie wynosił 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli rzecz będzie wadliwa, kupujący będzie mógł zażądać od razu obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Do tej pory musiał najpierw zwrócić się o jej naprawę lub wymianę. Z kolei sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości towaru.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Więcej znajdziesz w hasłach: