RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Umowy handlowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-07-11  

Rząd przyjął zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny, 30-dniowa procedura weryfikacji zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności to najważniejsze instrumenty zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 lipca 2012 r.

Terminy zapłaty a naliczanie odsetek

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało rozwiązanie, dzięki któremu w przypadku ustalenia terminu dłuższego niż 60 dni, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy ustalenie takiego terminu jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W umowach, w których dłużnikiem jest organ publiczny, resort proponuje 30-dniowy termin płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi. W przypadku szczególnego charakteru lub szczególnych elementów umowy, możliwe będzie przedłużenie tego terminu maksymalnie do 60 dni kalendarzowych. 60-dniowy termin płatności jako zasada przewidziany został jedynie dla jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (w szczególności szpitali). Wskazanie w umowie dłuższych terminów traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki za opóźnienie.
Projekt wprowadza również 30-dniowy termin na przeprowadzenie tzw. procedury weryfikacji, potwierdzającej zgodność towarów lub usług z umową.

Wierzyciel otrzyma stałą rekompensatę

Ustawa przewiduje również nowy instrument, dzięki któremu wierzyciel otrzyma zwrot kosztów, które poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dłużnika kwoty. Wprowadzona zostanie stała rekompensata o równowartości 40 euro wyrażona w złotych. Jej naliczanie możliwe będzie od momentu wymagalności odsetek za opóźnienie w płatnościach, bez konieczności odrębnego wezwania do jej zapłaty.

Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie miał możliwość wystąpienia na drogę sądową, celem uzyskania zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.

Jaki jest cel proponowanych zmian?

Propozycje mające na celu poprawę płynności przedsiębiorstw oraz przeciwdziałanie zatorom płatniczym znajdują się również w projekcie założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej), skierowanym 14 czerwca 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Tekst opublikowany:  11 lipca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: