RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-09-26  

Rada Ministrów poparła deregulację zawodów

Adwokat, notariusz, pilot wycieczek, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp będzie łatwiejszy. Dnia 25 września 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt I ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. pierwsza transza).
Przyjęty projekt ustawy 6 marca 2012 r. skierowany został przez Ministra Sprawiedliwości do pogłębionych, blisko dwumiesięcznych konsultacji społecznych, po których nastąpiły uzgodnienia międzyresortowe, zakończone 13 września 2012 r. przyjęciem projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Wielomiesięczny proces rozmów między ministerstwami pozwolił skierować na Radę Ministrów projekt niezawierający żadnych rozbieżności.

Zmiany w istniejącym projekcie

Po analizie głosów z konsultacji społecznych w projekcie wprowadzono zmiany, spośród których najistotniejsze to:
  • przyznanie tylko gminom liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców prawa przeprowadzania egzaminu dla taksówkarzy,
  • rozszerzenie wymogu niekaralności wobec trenerów i instruktorów sportu o przestępstwa m. in. przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości czy związane z korupcją w sporcie,
  • dopuszczenie legislatorów mogących wykazać się praktyką w tworzeniu aktów prawa powszechnie obowiązującego do prawniczych egzaminów zawodowych,
  • utworzenie instytucji „notariusza powołanego na 3 lata” dla osób, którym po zdaniu egzaminu zawodowego nie udało się znaleźć kancelarii notarialnej w której mogłyby odbyć asesurę.
Pierwotnie projekt ustawy otwierał dostęp do 49 zawodów, obecnie lista ta liczy 50 profesji.
Zmiana wynika z faktu objęcia deregulacją wszystkich siedmiu, a nie trzech jak pierwotnie zakładano zakresów uprawnień geodetów (poprzez skrócenie okresów wymaganych praktyk), przy jednoczesnym przesunięciu na następny etap trzech zawodów regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze (mechanik wiertni, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych i spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), co podyktowane jest chęcią kompleksowego zderegulowania wszystkich zawodów zawartych w tej ustawie.

Cel przyjętego projektu

Nowe przepisy przewidują zmniejszenie lub likwidację barier w dostępie do niektórych profesji np.: adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza, a także pracownika ochrony, trenera, przewodnika turystycznego, bibliotekarza, pilota wycieczek, taksówkarza i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dzięki deregulacji mają się zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, głównie przez małe i średnie firmy, które mogłyby płacić mniej, np. za usługi prawne i księgowe oraz ochronę obiektów. Przez nadmiar regulacji gospodarka jest się mniej konkurencyjna i innowacyjna, nie jest przyjazna konsumentom i generuje koszty dla budżetu państwa.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  26 września 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: