RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-02  

Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2011 r. Szacunek wstępny GUS

W IV kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,3%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W IV kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,4%). Wpływ spożycia ogółem był mniejszy niż w poprzednich kwartałach 2011 roku i wyniósł 0,9%, wzrósł wpływ akumulacji (2,5%), na skutek wyraźnego umocnienia wpływu popytu inwestycyjnego - do 2,9%. Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był zbliżony jak w III kwartale i wyniósł 0,9%.
PKB wyrównany sezonowo; ceny stałe przy roku odniesienia 2005
2009
2010
2011
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
zmiana (%) do poprzedniego kwartału
+0,4
+0,6
+0,4
+1,5
+0,7
+1,0
+1,4
+0,9
+1,0
+1,2
+1,0
+1,1
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+1,5
+1,3
+0,9
+2,8
+3,2
+3,7
+4,8
+4,1
+4,5
+4,6
+4,2
+4,3
PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
2009
2010
2011
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+0,4
+1,0
+1,6
+3,2
+3,0
+3,5
+4,4
+4,7
+4,5
+4,3
+4,2
+4,3
W tablicach 1 i 2 przedstawiono wskaźniki dynamiki realnej przy podstawach odpowiednio: kwartał poprzedni = 100 oraz analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100, w cenach stałych przy roku odniesienia 2005, dla szeregów czasowych PKB i wybranych zmiennych, dla danych surowych, wyrównanych sezonowo i trendu.

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100, ceny stałe przy roku odniesienia 2005)

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,1%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2011 r. wzrosła realnie o 1,1%.

W przemyśle wartość dodana brutto w IV kwartale 2011 r. wzrosła realnie o 4,2%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w IV kwartale 2011 r. wzrosła realnie o 0,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 0,9%, w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła realnie o 1,2%, zaś w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 8,4%.

Wartość dodana w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w IV kwartale 2011 r. łącznie wzrosła o 0,5%.
Popyt krajowy w IV kwartale 2011 r. wzrósł realnie o 0,8%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2011 r. wzrosło realnie o 0,6%, natomiast spożycie indywidualne wzrosło realnie o 0,3%.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2011 r. wzrosły realnie o 2,9%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w IV kwartale 2011 r. był realnie wyższy o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, była wyższa o 3,9%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 7,1%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 2,8%, a w transporcie i gospodarce magazynowej o 4,7%. W IV kwartale 2011 r. zanotowano spadek wartości dodanej w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku - o 2,4%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w IV kwartale 2011 r. łącznie wzrosła o 1,6%.
Popyt krajowy w IV kwartale 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, był wyższy o 3,3%.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2011 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, wzrosło o 1,2%, w tym zanotowano wzrost spożycia indywidualnego o 2,0% i spadek w spożyciu publicznym o 0,8%.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2011 r. były o 10,3% wyższe niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 29,3% wobec 28,1% przed rokiem.
Autor:  Źródło: www.stat.gov.pl
Tekst opublikowany:  1 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: