RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-10  

Pakiet 30 propozycji ułatwień dla przedsiębiorców przyjęty przez Radę Ministrów

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększona dyscyplina płatnicza między firmami to najważniejsze propozycje, jakie 9 października 2012 r. przyjęła Rada Ministrów.
Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Ministerstwa Gospodarki wprowadza uproszczenia w systemie podatkowym oraz przepisy zwiększające pewność działania przedsiębiorców, dzięki jawności interpretacji wydawanych przez organy publiczne.

Zakres proponowanych zmian

Przyjęty 9 października 2012 r. pakiet zmian deregulacyjnych obejmuje:
Poprawę płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcie inwestycji
 1. Ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników.
 2. Regulacje w podatkach dochodowych zmierzające do likwidacji zatorów płatniczych.
 3. Ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi w zakresie VAT.
 4. Niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.
 5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej dotyczącej możliwości ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników.
 6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształcaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.
 7. Uregulowanie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego przy przekształceniu osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową niezobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 8. Odstąpienie od zakazu przekazywania znaków akcyzy.
 9. Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie.
 10. Skrócenie wymogu minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości.
 11. Umożliwienie objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego.
 12. Zmiana stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu.
 13. Ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.
Ograniczenie obowiązków informacyjnych
 1. Ułatwienia w ewidencjonowaniu sprzedaży i nabyciu wyrobów węglowych.
 2. Odstąpienie od wymogu uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego.
 3. Ujednolicenie warunków dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych.
 4. Wydłużenie terminu na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych.
 5. Odstąpienie od obowiązku pisemnego powiadamiania w zakresie czynności wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych.
 6. Zniesienie ograniczeń dotyczących terminu ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy.
 7. Zniesienie obowiązku rejestracyjnego oraz obowiązku ewidencyjnego dla podmiotów zużywających energię elektryczną wytwarzaną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.
 8. Redukcja obowiązku przekazywania wykazu informacji wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat środowiskowych.
 9. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 10. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 11. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 12. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 13. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 14. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii - ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
Sprawna administracja
 1. Zapewnienie publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji.
 2. Wskazanie zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych w prawie ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej.
 3. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.
Propozycje zawarte w projekcie mają ograniczyć obowiązki informacyjne. Ma to ułatwić kontakty przedsiębiorców z organami administracji. Jest to również wyraz zaufania państwa do przedsiębiorców. Zmniejszenie obciążeń w tym zakresie, zdaniem Ministerstwa, ograniczy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Realizacja założonych celów projektowanego aktu wymaga wprowadzenia zmian w kilkunastu ustawach. Minister Gospodarki planuje wniesienie projektu odpowiedniej ustawy pod obrady rządu jeszcze w październiku 2012 r.

Zapowiedź czwartej ustawy deregulacyjnej

Po przyjęciu przez Radę Ministrów obecnych założeń trzeciej już ustawy deregulacyjnej, kontynuowane będą prace nad projektem założeń do czwartej ustawy. Obejmie ona większość propozycji zawartych w projekcie skierowanym 28 września 2012 r. na posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów (dostępne jako projekt KRM-24-182-12 pod adresem: http://legislacja.gov.pl/lista/1/projekt/48511/katalog/48534 ).
Autor:  Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Tekst opublikowany:  10 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: