RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Umowy handlowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-01-26  

Obrót towarami strategicznymi - nowe prawo przyjęte przez Radę Ministrów

Uproszczenie obrotu towarami strategicznymi z zagranicą, poprawa krajowych przepisów, a przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych - to najważniejsze zmiany w ustawie dotyczącej kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki nowelizację 24 stycznia 2012 r.
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W znowelizowanych przepisach zaproponowano rozwiązania, które usuwają rozbieżności istniejące między przepisami ustawy a regulacjami unijnymi, wdrażają nowe postanowienia unijnych aktów prawnych i zapewniają skuteczne ich funkcjonowanie, a także doskonalą krajowe rozwiązania dotyczące kontroli obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania).

Projekt dostosowuje polskie przepisy do wymogów rozporządzenia Rady UE nr 428/2009, które reguluje zasady obrotu towarami podwójnego zastosowania. Nowe prawo umożliwi m.in. wydawanie zezwoleń na transfery wewnątrzunijne tych produktów oraz uporządkuje terminologię stosowaną w ustawie.

Kolejne zmiany dostosowują krajowe regulacje do dyrektywy 2009/43/WE. Do ustawy wprowadzono pojęcie transferu wewnątrzunijnego, który będzie dotyczył także uzbrojenia, a nie jak obecnie tylko produktów podwójnego zastosowania. Nowe przepisy pozwolą ponadto na wydawanie zezwoleń generalnych i globalnych na obrót uzbrojeniem z krajami członkowskimi UE. Będą też podstawą do uzyskania świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia, mającego siedzibę w Polsce. Dokument wyda szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Trzecia grupa przepisów implementuje ustalenia zawarte we Wspólnym Stanowisku Rady 2008/944/WPZiB, które określa unijne zasady kontroli wywozu technologii i sprzętu wojskowego. Zmiany w prawie pozwolą na stosowanie określonych w tym dokumencie kryteriów, które państwa członkowskie są zobowiązane uwzględniać przy wydawaniu zezwoleń na wywóz uzbrojenia.
Autor:  Źródło: www.mg.gov.pl
Tekst opublikowany:  25 stycznia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: