RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-01-16  

Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2014 r. - wzrost w eksporcie i imporcie

Według wstępnych danych GUS, po 11 miesiącach 2014 r. eksport towarów osiągnął wartość prawie 150,5 mld euro i był wyższy o 4,8% w porównaniu z poziomem sprzed roku. Nieznacznie szybciej wzrósł w tym czasie import do Polski, tj. o 5%, do 152,2 mld euro. Przełożyło się to na pogłębienie deficytu obrotów towarowych o 345 mln euro, do ok. 1,7 mld euro.
Po 11 miesiącach 2014 r. zdecydowanie lepsze wyniki odnotowano w wymianie z krajami rozwiniętymi, gdzie eksport wzrósł o 7,2% (do 126,2 mld euro), a import o 4,1% (do 99,5 mld euro). W rezultacie nadwyżka obrotów z tą grupą państw zwiększyła się o prawie 4,6 mld euro, do ok. 26,7 mld euro.

Wywóz do UE zwiększył się o 7,5%, do 116 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych, najszybciej wzrosła sprzedaż do: Łotwy (o 25,2%), Hiszpanii (o ok. 21,3%), Finlandii (o 16,6%), Niderlandów (o 9,9%) oraz Włoch, Rumunii i Szwecji (po 9,4%). Relatywnie szybko wzrósł także wywóz do naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 8,7%).

W przypadku pozostałych rynków rozwiniętych (gdzie eksport zwiększył się o 3,5%, do 10,2 mld euro) dynamicznie wzrosła sprzedaż do Australii (32,9%), Kanady (o 26%) oraz RPA (o 10,7 proc.). Z drugiej strony niekorzystnie kształtował się eksport do Norwegii, USA oraz Japonii, który w okresie styczeń-listopad 2014 r. zmniejszył się odpowiednio o: 8,1%, 0,6% oraz 2,1%.

Z kolei wywóz na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte spadł o 6% (do niespełna 24,3 mld euro), co przy wzroście importu o 6,8% (do 52,6 mld euro) przełożyło się na pogłębienie deficytu wymiany o 4,9 mld euro, do 28,4 mld euro.

Zmniejszenie sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte wynikło z głębokiego spadku eksportu do WNP (o 16,4%), w tym do Rosji - o 13,5%, na Ukrainę - aż o 27,3% oraz na Białoruś - o 9,4%.

Eksport towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrósł natomiast o 6,7% (do prawie 12,4 mld euro). Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wywozu do Algierii (blisko 2-krotny), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 44,6%), Arabii Saudyjskiej (o 39,3%), Indii (o 8,5%) oraz Chin (o 8,4%).

W przekroju towarowym najszybciej zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 11,3%, do 5,8 mld euro). Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się także sprzedaż wyrobów drzewno-papierniczych (o 5,8%, do 7 mld euro) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5,6%, do 59,6 mld euro). Spadek wywozu odnotowano natomiast w przypadku produktów mineralnych (o 6,1%, do 6,4 mld euro).
Autor:  Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Więcej znajdziesz w hasłach: