RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-06  

Firmom będzie trudniej dostać kredyt

Coraz gorsze perspektywy gospodarki skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach. Taki wniosek wynika z cokwartalnego badania ankietowego NBP.
Narodowy Bank Polski opublikował cokwartalną informację „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W raporcie omówiono zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w III kwartale 2012 r. a także przewidywania banków na IV kwartał 2012 r.
Ważne! Z informacji wynika, że w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw w III kwartale 2012 r. nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej, zwłaszcza wobec małych i średnich firm. Zaostrzono wszystkie warunki na jakich udzielane były kredyty, przede wszystkim w zakresie wysokości marż oraz wymaganych zabezpieczeń.
Banki tłumaczyły zmiany polityki kredytowej podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostem ryzyka poszczególnych branż. Jednocześnie ankietowane banki nie odnotowały istotnych zmian popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

Oczekiwania banków na IV kwartał 2012 r.:
  • dalsze, nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach przedsiębiorstw,
  • nieznaczny wzrost popytu na kredyty długoterminowe ze strony dużych przedsiębiorstw.

Ankietę przeprowadzono na przełomie września i października 2012 r. wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym wynosił 82%.
Autor:  Źródło: Narodowy Bank Polski
Tekst opublikowany:  6 listopada 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach:

finansowanie   |  kredyt   |  MSP