RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-04-26  

Będą nowe zasady postępowania z odpadami?

Rząd przyjął projekt ustawy określający zasady postępowania z odpadami. Mają one zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi, a także środowiska. Chodzi zwłaszcza o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.
Odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która będzie miała następującą strukturę: zapobieganie powstawaniu; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne procesy odzysku; unieszkodliwianie.

Takie rozwiązanie ma zwiększyć ilości odpadów poddawanych odzyskowi (w tym recyklingowi), zmniejszyć ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności składowania, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.
Ważne! Zaproponowano przepis, który stanowi realizację zasady „zanieczyszczający płaci” i „rozszerzonej odpowiedzialność producenta”. Wyraźnie wskazano, że koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone przez pierwotnego ich wytwórcę oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. Powinno to zapobiegać ich powstawaniu.
Autor:  Źródło: www.premier.gov.pl
Tekst opublikowany:  26 kwietnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: