RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Wzory pism Pisma sądowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Lista podmiotów, wobec których może zostać ogłoszona upadłość, określona jest w art. 5-9 prawa upadłościowego i naprawczego. Lista osób uprawnionych do złożenia wniosku wskazana jest w art. 20 ustawy.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: