RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Wskaźniki i stawki Zasiłki i inne świadczenia
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
   

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
1. Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny na:
Wysokość
dziecko w wieku do 5 lat
77 zł
dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat
106 zł
dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat
115 zł

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
Wysokość
urodzenia dziecka
1.000 zł
Uwaga!
Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo i przysługuje kobiecie, pod warunkiem że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
400 zł miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka
 • 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci,
 • 250 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
100 zł
Uwaga!
Dodatek ten przysługuje jednorazowo na dziecko i wypłacany jest raz w roku.
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia opiekuńcze
Wysokość
Zasiłek pielęgnacyjny
153 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
800 zł + 200 zł dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
520 zł