RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Umowy handlowe Wzory dokumentów
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Umowa pożyczki między spółką a wspólnikiem

Umowę pożyczki między spółką a wspólnikiem zawierasz na tych samych zasadach co w zwykłej umowie pożyczki z uwzględnieniem pewnych zmian, które są omówione w komentarzu do wzoru.

Jakakolwiek umowa (w tym umowa pożyczki) zawierana ze wspólnikiem powinna opierać się na zwykłych, rynkowych zasadach. Musisz też pamiętać że w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami:
  • członka zarządu,
  • jego współmałżonka,
  • krewnych i
  • powinowatych do drugiego stopnia oraz
  • osób, z którymi jest powiązany osobiście,
członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia zarządu.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: