RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Umowy handlowe Wzory dokumentów
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki polega na tym, że jedna strona umowy (pożyczkodawca) udziela drugiej stronie umowy (pożyczkobiorcy) pożyczki, a więc przenosi na nią własność określonej sumy pieniężnej lub (rzadziej) tzw. rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. węgla, jabłek). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy (lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości).

W umowie należy określić jaka kwotę pożyczasz i kiedy pożyczkobiorca ma ją zwrócić (jeśli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić ją w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę), ale szczególną uwagę zwróć na kwestię oprocentowania (przede wszystkim gdy zawierasz taką umowę z tzw. podmiotem powiązanym). Pamiętaj, że odsetki muszą być ustalone na poziomie rynkowym, w przeciwnym razie możesz narazić się na zarzuty ze strony organów skarbowych.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: