RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Umowy handlowe Akty prawne
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Akty prawne

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
  (18.04.2020)
 • Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.2017)
  (22.10.2018)
 • Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. nr 179, poz. 1843)
  (6.01.2017)
 • Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 785)
  (26.04.2019) archiwalny
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233)
  (13.09.2015) archiwalny
 • Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361)
  (3.08.2008) archiwalny
Więcej w dziale