RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Umowy handlowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Umowy handlowe

Tu znajdziesz porady, jak powinna być sporządzona umowa handlowa. Dowiesz się, co zrobić, aby zarówno zawarcie jak i rozwiązanie umowy nie stanowiło problemu dla spółki. Jakich sposobów warto użyć, aby zabezpieczanie umów było skuteczne. Wykorzystasz bez problemu takie narzędzia jak: weksel, zastaw, hipoteka czy kaucja a także wiele innych.

Najnowsze pytania i odpowiedzi w dziale Umowy handlowe

Zawieranie i rozwiązywanie umów

Więcej w dziale Zawieranie i rozwiązywanie umów

Reprezentacja w zawieraniu umów

Więcej w dziale Reprezentacja w zawieraniu umów

Niewykonanie umowy

Więcej w dziale Niewykonanie umowy

Akty prawne

 • Nowość:Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
  (12.02.2021)
 • Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. nr 179, poz. 1843)
  (6.01.2017)
 • Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 785)
  (26.04.2019) archiwalny
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233)
  (13.09.2015) archiwalny
 • Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.2017)
  (22.10.2018)
Więcej w dziale Akty prawne

Informator spółki

Więcej w dziale Informator spółki

Nieważność i bezskuteczność umowy

Więcej w dziale Nieważność i bezskuteczność umowy

Zabezpieczanie transakcji

Więcej w dziale Zabezpieczanie transakcji

Wzory dokumentów

 • Deklaracja wekslowa
  (27.05.2011)
 • Kontrakt menedżerski
  (27.05.2011)
 • Odstąpienie od umowy
  (27.05.2011)
 • Oferta
  (27.05.2011)
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  (27.05.2011)
Więcej w dziale Wzory dokumentów

Opodatkowanie umów

Więcej w dziale Opodatkowanie umów