RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Spółka przed sądem Informator spółki Opłaty sądowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym

Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty
Wniosek o:
 1. wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
 2. ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela
 3. przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać
 4. ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
 5. nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
40 zł
Wniosek o:
 1. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji
 2. ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości
50 zł
Od:
 1. zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości
 2. wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności
 3. wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika
 4. zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień
100 zł
Wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
1.000 zł
Skarga na czynności komornika
100 zł

Więcej znajdziesz w hasłach: