RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Spółka przed sądem Wzory dokumentów Pisma sądowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Apelacja

Apelacja jest środkiem odwoławczym od orzeczeń sądów pierwszej instancji. Apelacja, jak każde pismo sądowe powinna zawierać określone elementy.

Przede wszyatkim apelacja powinna zawierać:
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od niej zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: