RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Prawo pracy

Tu znajdziesz porady, dotyczące takich zagadnień jak: zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę. Dowiesz się także, jakie obowiązki wobec pracowników ma spółka jako pracodawca oraz jakie są prawa i obowiązki pracowników. Dzięki temu Twoja spółka z o.o. ma szansę uniknąć kosztownych procesów przed sądami pracy.

Najnowsze pytania i odpowiedzi w dziale Prawo pracy

Umowy o pracę

Więcej w dziale Umowy o pracę

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Więcej w dziale Obowiązki pracodawcy i pracownika

Czas pracy

Więcej w dziale Czas pracy

Urlopy pracownicze

Więcej w dziale Urlopy pracownicze

Podróże służbowe

Więcej w dziale Podróże służbowe

ZUS, FGŚP i inne fundusze

Więcej w dziale ZUS, FGŚP i inne fundusze

Odpowiedzialność materialna pracowników

Więcej w dziale Odpowiedzialność materialna pracowników

Zakaz konkurencji

Więcej w dziale Zakaz konkurencji

Akty prawne

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U. z 1996 r. nr 143, poz. 662)
  (1.01.1976)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 143, poz. 663)
  (24.12.1996)
 • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969)
  (1.01.2019)
 • Nowość:Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 266)
  (20.02.2021)
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)
  (1.12.2020)
Więcej w dziale Akty prawne

Wskaźniki i stawki

Więcej w dziale Wskaźniki i stawki

Wzory dokumentów

Więcej w dziale Wzory dokumentów

Zatrudnianie członków zarządu

Więcej w dziale Zatrudnianie członków zarządu