RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Orzeczenia Omówienia orzeczeń
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2010-08-17  

Jakie roszczenia przysługują zwolnionemu z pracy członkowi zarządu?

Odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji może nastąpić w każdym czasie, gdy tak postanowią wspólnicy. Jeżeli jednak był on jednocześnie zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, to samo odwołanie nie oznacza zakończenia stosunku pracy.
Członek zarządu był zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Został on odwołany z pełnionej funkcji. W związku z tym, że chciano z nim definitywnie zakończyć współpracę, spółka rozwiązała z nim umowę o pracę. Przedmiotem jego zatrudnienia było bowiem pełnienie funkcji członka zarządu.

Sąd I instancji nie uznał żądań członka zarządu

Odwołany członek zarządu znajdował się w szczególnej sytuacji. Brakowało mu bowiem nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kodeks pracy zabrania w takim przypadku wypowiadania umowy o pracę pracownikowi. Były członek zarządu zażądał przywrócenia do pracy w spółce. Sąd miał wątpliwość, czy pracownikowi przysługuje takie roszczenie. W związku z tym, że jego zatrudnienie miało szczególny charakter, żądanie przywrócenia do pracy uznano za pozbawione podstaw.

Członek zarządu podlega takiej samej ochronie, jak inni pracownicy

Sąd Najwyższy, do którego sprawa ostatecznie trafiła, stwierdził przede wszystkim, że członkowi zarządu, zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje pełna ochrona pracownicza, w tym przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym. Ochrona ta jest identyczna dla wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywanej przez nich w spółce pracy. Tym samym nie wolno było rozwiązać umowy o pracę z członkiem zarządu znajdującym się w okresie ochronnym.
Ważne! Odwołanie z funkcji członka zarządu nie pozbawia Cię roszczeń ze stosunku pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę przysługuje Ci także roszczenie o przywrócenie do pracy w przypadku, gdy to rozwiązanie było niezgodne z prawem.
Sąd Najwyższy podkreślił, że nie ma obowiązku zatrudniania członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Można z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną. Decydując się na umowę o pracę spółka powinna liczyć się ze wszystkim tego konsekwencjami, w tym z ochroną pracownika przed zwolnieniem i przysługującymi mu roszczeniami w przypadku naruszenia przepisów dotyczących tej ochrony.
Autor:  Ewa Krysztofiuk, aplikant radcowski
Odpowiedź udzielona:  17 sierpnia 2010 r.