RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Udziały w spółce, kapitał zakładowy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-05-24  

W jakich przypadkach sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta?

Pytanie: Czy coroczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi podlegać obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta jeśli nie spełnia ono żadnych z poniższych punktów:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2011 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych, za 2008 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej, co najmniej: 5.000.000 euro.
Czy są jakieś przepisy nakazujące wykonanie takiego badania co pewien czas w spółce z o.o., nawet jeśli nie osiąga takich dochodów i nie zatrudnia tylu pracowników? Czy nie musi podlegać temu badaniu? Zaznaczam ze w tym przypadku rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Odpowiedź udzielona:  24 maja 2012 r.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: