RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-12-21  

Upewnij się, czy spółka z o.o. musi mieć zgodę ma nabycie akcji

Pytanie: Spółka z o.o. przystąpiła do spółki akcyjnej poprzez nabycie pakietu akcji. Zgodę na przystąpienie do spółki i nabycie pakietu akcji wyraziło zgromadzenie wspólników.
 1. Umowa spółki z o.o. zawiera następujące zapisy:
 2. Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy tworzenie i przystępowanie do spółek, jeżeli zaangażowanie kapitału przekracza 20% kapitału zakładowego spółki.
 3. Oprócz spraw wynikających z przepisów ksh i niniejszej umowy, rada nadzorcza opiniuje wnioski zarządu dotyczące utworzenia lub przystępowania do spółek.
 4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki niezastrzeżone przepisami ksh i umową spółki do kompetencji zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu, w tym tworzenie i przystępowanie do spółek po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej.
 5. Zarząd spółki jest upoważniony do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej dwukrotną wartość kapitału zakładowego Spółki.
Czy w związku z tym:
 1. Zarząd powinien wystąpić do zgromadzenia wspólników o wyrażenie zgody:
  • na objęcie pakietu akcji utworzonych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tej samej spółki, której spółka z o.o. jest akcjonariuszem;
  • na nabycie od innego akcjonariusza pakietu akcji tej samej spółki, w której spółka jest już akcjonariuszem?
 2. Zarząd powinien uzyskać pozytywna opinię rady nadzorczej we wskazanych przypadkach?

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: