RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Wzory dokumentów Dokumenty wewnętrzne spółki
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Uchwała zarządu o wypłacie zaliczki na dywidendę

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego:
  • powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz
  • pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.