RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2011-09-07  

Podejmowanie uchwał zarządu spółki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - o czym trzeba pamiętać?

Pytanie: W spółce od niedawna zarząd jest dwuosobowy. W umowie spółki, odnośnie reprezentacji znajduje się zapis, że wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W regulaminie zarządu zapisano możliwość podejmowania uchwał zarządu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Problemem jest organizacja pracy zarządu podczas urlopu jednego członka zarządu. Czy prawidłowa byłaby następująca procedura:
  1. Na ostatnim posiedzeniu zarządu przed urlopem zamieszczony zostaje zapis w protokole dotyczący opisu zasad zwoływania i odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał podczas urlopu jednego członka zarządu (przewiduje taką możliwość regulamin zarządu: „kolejne posiedzenie zarządu może być także zwołane przez zarząd w drodze odpowiedniego ustalenia zaprotokołowanego w trakcie poprzedniego posiedzenia zarządu”).
  2. Wykorzystanie techniki porozumiewania się na odległość, tzn. telefonu oraz maila w celu przekazania informacji o zwołaniu posiedzenia, porządku obrad i projektach uchwał zarządu. Odbycie posiedzenia nastąpiłoby przy wykorzystaniu skype’a. Oznaczałoby to, że w głosowaniu brałby udział cały zarząd. Jednak wątpliwości budzi kwestia podpisu pod uchwałą i protokołem. Regulamin stanowi, że uchwała zarządu, jak również protokół powinien zawierać podpisy obecnych na posiedzeniu członków zarządu. Czy może wystarczy stosowna adnotacja w miejscu podpisu?

Czy w uchwale, w której podjęto decyzję o zawarciu jakiejś umowy można udzielić pełnomocnictwa np. dyrektorowi handlowemu (albo jednemu członkowi zarządu, temu który jest na miejscu) do podpisania tej konkretnej umowy?
Jakie dokumenty w opisanej sytuacji powinien otrzymać kontrahent?
Czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób poradzenia sobie z opisaną sytuacją?
Odpowiedź udzielona:  7 września 2011 r.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: