RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Odpowiedzialność Zarządu spółki
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2010-06-07 do 2015-02-16

Odwołanie członka zarządu to nie to samo co rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie: W protokole nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników znajduje się uchwała dotycząca odwołania prezesa sp. z o.o. z dniem 11 maja 2010 r. Natomiast nie ma uchwały dotyczącej rozwiązania z prezesem umowy o pracę. Jest tylko załącznik do protokołu, który według mnie nie ma formy wypowiedzenia o pracę. Załącznik ten napisany jest w formie pisma do prezesa i zawiera zapis: „w związku z niewykonaniem przez Pana należycie obowiązków prezesa zarządu wg ksh, jak również wg zapisów w umowie o pracę (...) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników postanawia rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym”.
Czy taki załącznik mam traktować jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Nadmieniam, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało wysłane później listem poleconym. Pismo jest opatrzone datą 21 maja2010 r., a dotarło do adresata 17 maja 2010 r. Jaką datę powinnam wziąć pod uwagę przy wystawianiu świadectwa pracy?
Odpowiedź udzielona:  7 czerwca 2010 r.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.