RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-03-08  

Nabycie akcji przez spółkę z o.o. - sprawdź, czy są wymagane zgody korporacyjne

Pytanie: Spółka z o.o. nabyła pakiety akcji za zgodą zgromadzenia wspólników i stała się akcjonariuszem spółki akcyjnej (spółka, już akcjonariusz, nabywa nowe akcje w tej spółce na drodze objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego lub chce nabyć akcje od akcjonariusza tej spółki). Według mnie to nie jest przystąpienie do spółki, ale zwiększanie zaangażowania kapitałowego. Objęcie nowych akcji lub zakup akcji przekracza wartość 20% kapitału zakładowego. Zgodę na przystąpienie do spółki i nabycie pakietu akcji wyraziło zgromadzenie wspólników. Umowa spółki z o.o. zawiera następujące zapisy:
  • Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy tworzenie i przystępowanie do spółek, jeżeli zaangażowanie kapitału przekracza 20% kapitału zakładowego spółki.
  • Oprócz spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy, rada nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu dotyczące utworzenia lub przystępowania do spółek.
  • Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki do kompetencji zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu, w tym tworzenie i przystępowanie do spółek po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej.
  • Zarząd spółki jest upoważniony do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki.
Czy w świetle przedstawionych zapisów umowy spółki:
  • Zarząd powinien wystąpić do zgromadzenia wspólników o wyrażenie zgody:
  • na objęcie pakietu akcji utworzonych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tej samej spółki, której spółka z o.o. jest akcjonariuszem;
  • na nabycie od innego akcjonariusza pakietu akcji tej samej spółki, w której spółka jest już akcjonariuszem?
Zarząd powinien uzyskać pozytywną opinię rady nadzorczej we wskazanych wyżej przypadkach?

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: