RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2011-09-06  

Kto w spółce decyduje o wypłacie odszkodowania dla byłego członka zarządu?

Pytanie: Członek zarządu został odwołany uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. W umowie o zarządzanie są następujące zapisy:
  • Z dniem utraty przez pracownika stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds…. wskutek odwołania w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu po upływie trzymiesięcznego okresu jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
  • W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości …krotności wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy, które zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy.
  • Odszkodowanie  o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje:
    - m.in. w przypadku nie uzyskania absolutorium przez Wiceprezesa Zarządu.
  • Jeżeli występują przesłanki do nieudzielenia absolutorium, decyzję o wypłacie odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 wstrzymuje się do najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Obecnie nowy zarząd spółki dysponuje wiedzą na temat pewnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania procedur przez byłych członków zarządu. Kto, biorąc pod uwagę ust. 4 umowy, powinien podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty odszkodowania - zarząd (były członek zarządu na chwilę obecną jest już tylko pracownikiem w okresie wypowiedzenia nie jest już członkiem zarządu), czy może zgromadzenie wspólników?
Odpowiedź udzielona:  5 września 2011 r.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: