RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
 

Jakie przepisy dotyczące reprezentacji spółki mają zastosowanie przy zawieraniu umowy najmu i nabywaniu udziałów?

Pytanie: Czy art. 244 ksh można zastosować w przypadku głosowania zarządu, np. w sprawie nabycia udziałów przez wspólnika członka zarządu (prezesa)? Czy członek zarządu może sam sobie ustalać wysokość czynszu za mieszkanie będące własnością spółki (co na to art. 244)? Jeśli postanowienia art. 244 nie ograniczają powyższego, to jak to się ma do dobrych obyczajów? Dodam, że zarząd w spółce jest dwuosobowy, a prezes ma decydujący głos przy braku jednomyślności.
Odpowiedź: Artykuł 244 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) wskazuje, że wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. Ten przepis dotyczy zasad wyłączenia wspólnika od głosowania na zgromadzeniu wspólników, w opisanych w nim sytuacjach. Nie znajduje on zastosowania w sytuacjach opisanych w pytaniu.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.