RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-06-23  

Jak powołać prokurenta przez Internet

Pytanie: Reprezentuję zarząd spółki z o.o. Pragniemy w najbliższym czasie powołać prokurenta spółki. Czy możemy skorzystać z nowej procedury rejestracji prokurenta przez Internet? A jeżeli tak, to jakie kroki należy w tym celu przeprowadzić?
Odpowiedź: Faktycznie, od 15 stycznia 2015 roku możliwe jest ustanowienie prokury przy wykorzystaniu wzorca zamieszczonego w Internecie (w specjalnym serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości). Możliwość ta posiada wszakże kilka bardzo istotnych ograniczeń:
  • czasowe - od 15 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. z takiej opcji mogą korzystać wyłącznie podmioty niewpisane dotychczas do rejestru. Uchwała ta podlega zgłoszeniu do rejestru wraz z pierwszym wnioskiem o wpis spółki;
  • podmiotowe - opcja ta dostępna jest tylko dla spółek, które zostały zarejestrowane w systemie S24 (przez Internet). Oznacza to, że spółki zarejestrowane w sposób klasyczny nie będą mogły ustanowić prokury przy użyciu wzorca internetowego. W tym celu niezbędne będzie powzięcie stosownej uchwały oraz złożenie jej wraz z formularzami urzędowymi i oświadczeniem prokurenta o wyrażeniu zgody na powołanie na to stanowisku do sądu rejestrowego.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że z możliwości tej mogą skorzystać tylko te spółki z o.o., które zostały zarejestrowane przez Internet. Oprócz tego, nawet w przypadku takich spółek, do 1 kwietnia 2016 roku możliwość taka dotyczy wyłącznie nowo rejestrowanych jednostek, które powołują prokurenta wraz z pierwszą rejestracją w KRS.
Kolejnym utrudnieniem związanym z powołaniem prokury, w innych przypadkach niż przy pierwszej rejestracji, jest konieczność posługiwania się przez wszystkich członków zarządu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Powołanie prokurenta przez Internet może zatem wiązać się z koniecznością uprzedniego poczynienia starań w zakresie uzyskania jednego z takich podpisów.
W dalszej kolejności niezbędne będzie zalogowanie się w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl), wybranie stosownego wzorca uchwały, wypełnienie go oraz podpisanie jednym z ww. podpisów kwalifikowanych.
Autorem odpowiedzi jest: Michał Koralewski
radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus sc

Więcej znajdziesz w hasłach: