RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Umowa spółki
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2020-08-29  

Doświadczenie spółki cywilnej - czy może dotyczyć jednego wspólnika?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń/kursów (odpowiadających takiej samej tematyce co dana część) w liczbie co najmniej 3 w okresie ostatnich 3 lat - zgodnie z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia”. Wykonawca (będący spółką cywilną męża i żony - przykładowo Jan Nowak i Anna Nowak, firma szkoleniowa Nowak spółka cywilna) przedstawił w wykazie usług 3 zrealizowane szkolenia a na dowód załączył referencje. Referencje wystawione są jedynie na jednego wspólnika spółki. Czy należy uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy może trzeba wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: