RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH Prawa i obowiązki Zarządu
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2010-05-26 do 2015-02-16

Czy zarząd musi uzyskać zgodę rady nadzorczej do powołania prokurenta w spółce z o.o.?

Pytanie: W umowie spółki jeden z paragrafów stanowi: „w sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego”. Wśród wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników w jednym z tiretów znajduje się zapis: „uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenie Wspólników” (nie ma mowy o regulaminie zarządu). W spółce został uchwalony regulamin zarządu, który w jednym z ustępów ustala: „Zarząd Spółki po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej może ustanawiać i odwoływać prokurentów, określając zakres udzielonej prokury”. Natomiast regulamin Rady Nadzorczej (uchwalony później niż regulamin zarządu) nie wyszczególnia tej kompetencji. Czy wobec zapisów art. 208 w § 6 i § 7 ksh do ustanowienia prokurenta zarząd musi uzyskać akceptację Rady Nadzorczej?
Odpowiedź udzielona:  26 maja 2010 r.

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: