RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna KSH
Rozmiar tekstu: f1f2f3

KSH

W dziale KSH czyli Kodeks spółek handlowych znajdziesz porady jak ograniczyć odpowiedzialność Zarządu spółki oraz jakie są prawa i obowiązki członków zarządu. Dowiesz się wszystkiego o funkcjonowaniu innych organów spółki z o.o. takich jak rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników.

Odpowiedzialność Zarządu spółki

Więcej w dziale Odpowiedzialność Zarządu spółki

Prawa i obowiązki Zarządu

Więcej w dziale Prawa i obowiązki Zarządu

Rada Nadzorcza

Więcej w dziale Rada Nadzorcza

Zgromadzenie wspólników

Więcej w dziale Zgromadzenie wspólników

Umowa spółki

Więcej w dziale Umowa spółki

Powołanie i odwołanie Zarządu

Więcej w dziale Powołanie i odwołanie Zarządu

Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Więcej w dziale Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Wspólnicy w spółce

Więcej w dziale Wspólnicy w spółce

KRS

Więcej w dziale KRS

Kodeks spółek handlowych - Akty prawne

 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526)
  (4.09.2020)
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1500)
  (1.04.2020)
Więcej w dziale Kodeks spółek handlowych - Akty prawne

Kodeks spółek handlowych - Orzeczenia

 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce jako przesłanka odpowiedzialności członka zarządu spółki w myśl art. 299 k.s.h (II CK 152/05)
  (20.10.2005)
 • Charakter odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 k.s.h. i przedawnienia w stosunkach między członkami zarządu a wierzycielem spółki (III CZP 94/08)
  (19.11.2008)
 • Cywilna odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania publicznoprawne spółek (V CSK 55/07)
  (18.04.2007)
 • Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki w odniesieniu do art. 293 k.s.h. (V CSK 128/05)
  (9.02.2006)
 • Interpretacja pojęcia „pełnienie obowiązków” zawartego w art. 116 Op o jego wpływ na odpowiedzialność członka zarządu za zaległość podatkową spółki (III SA 2889/02)
  (3.03.2004)
Więcej w dziale Kodeks spółek handlowych - Orzeczenia

Informator spółki

 • Terminy w KSH
  (4.11.2009)
 • Większości głosów w KSH
  (3.11.2009)
 • Wysokość i wartość udziałów w spółkach z o.o.
  (8.11.2009)
Więcej w dziale Informator spółki

Wzory dokumentów

Więcej w dziale Wzory dokumentów

Jednoosobowa spółka z o.o.

Więcej w dziale Jednoosobowa spółka z o.o.

Uchwała zarządu

Więcej w dziale Uchwała zarządu