RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Informator spółki Wskaźniki i stawki Archiwum Podatki Mały podatnik w podatku dochodowym
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2007-11-02 do 2007-12-31

Mały podatnik w podatku dochodowym (2008 r.)

W 2008 r. małym podatnikiem jesteś wtedy, gdy uzyskałeś w 2007 r. przychód nieprzekraczający 3.014.000 zł . W spółkach osobowych (cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej) limit 800 000 euro obliczasz osobno dla każdego wspólnika. Przy obliczaniu limitu sumujesz wszystkie przychody osiągnięte przez jednego wspólnika z działalności gospodarczej, niezależnie od formy jej prowadzenia.

Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro.
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Od 2008 r. jeżeli przysługuje Ci status małego podatnika możesz skorzystać z następujących preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych:
kwartalnych wpłat zaliczek na podatek (dotyczy podatników opodatkowanych według skali podatkowej i stawką liniową 19%),
tzw. jednorazowej amortyzacji .

Limit przychodów warunkujący status małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje należny VAT. Proponując takie rozwiązanie kierowano się ujednoliceniem kryteriów warunkujących status małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Więcej znajdziesz w hasłach: