RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Umowy handlowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-19  

Zwrot kosztów pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym - najnowsza uchwała Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Ubezpieczonych poinformował, że w odpowiedzi na zagadnienie prawne, z którym zwrócił się do Sądu Najwyższego, w dniu 13 marca 2012 r. podjęta została uchwała. Rzecznik ma nadzieję, że podjęta uchwała SN w istotnie wpłynie na orzecznictwo sądów powszechnych i na praktykę likwidacji szkód. Jeśli więc Twoja spółka w postępowaniu prowadzonym przez zakład ubezpieczeniowy w sprawie szkody komunikacyjnej korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, warto abyś poznał treść podjętej uchwały.
Rzecznik zwrócił się do SN z następującym pytaniem:
„Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przesądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?"
Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 75/11) o następującej treści:
Zdaniem sądu„Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową, podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)".
Powyższa uchwała nie stanowi zmiany obowiązującego prawa, a jedynie wyjaśnienie istniejących rozbieżności interpretacyjnych, czy poniesione przez poszkodowanego koszty profesjonalnego pełnomocnika, działającego w jego imieniu i na jego rzecz w postępowaniu likwidacyjnym, mogą stanowić szkodę majątkową i podlegać refundacji przez ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ponadto Rzecznik Praw Ubezpieczonych poinformował, że pełna treść uchwały SN wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie Rzecznika Ubezpieczonych niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Autor:  Źródło: www.rzu.gov.pl
Tekst opublikowany:  19 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: