RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-03-26  

Zwiększy się zakres finansowania dla małych i średnich firm

Nowe regulacje są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz innych regulacji wspólnotowych. Proponowane zmiany będą korzystne również dla przedsiębiorców.
Rezultatem implementacji dyrektywy ZAFI będzie poprawa pozycji polskich podmiotów prowadzących działalność polegającą na zbieraniu kapitału w celu jego wspólnego inwestowania przez wprowadzenie „jednolitego paszportu”. Wprowadzenie takiego paszportu oznacza możliwości świadczenia usług w całej Unii Europejskiej - po uzyskaniu zezwolenia w Polsce.

Ponadto ma nastąpić pobudzenie alternatywnych względem banków źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ma się tak stać dzięki umożliwieniu, w sposób zorganizowany, nowym podmiotom finansowania takich firm, a także dzięki lepszemu uregulowaniu funkcjonowania już działających funduszy finansujących MŚP.

Poszerzy się także oferta inwestycyjna na krajowym rynku kapitałowym przez wprowadzenie nowego produktu o standardzie europejskim. Dzięki możliwości oferowania usług nowym podmiotom (krajowym i zagranicznym) ma nastąpić pobudzenie konkurencji na krajowym rynku kapitałowym.

W efekcie założono osiągnięcie zwiększenia skuteczności działania funduszy inwestycyjnych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych.

Proponowane rozwiązania sprzyjają uporządkowaniu krajowego rynku funduszy inwestycyjnych, bo tworzą jednolite zasady prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu kapitału w celu jego wspólnego inwestowania, a jednocześnie istotnie nie ingerują w wypracowane w tym zakresie rozwiązania krajowe.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: