RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2012-12-03 do 2014-03-05

Zmienia się podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29 listopada 2012 r. opublikował informację w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2012 r., styczniu i lutym 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Do tych grup zalicza się również wspólników jednoosobowych spółek z o.o. Podstawa nie może wynosić więcej niż 8775,55 zł miesięcznie.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r. (M.P. poz. 842) - przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. wynosiło 3510,22 zł.

W związku z powyższym, podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2012 r., styczniu i lutym 2013 r. dla:
  1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórców i artystów,
  3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
    oraz
    osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8775,55 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.).

Przypomnijmy: podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. nie mogła wynosić więcej niż 8742,05 zł.

1) Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447).
Autor:  Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tekst opublikowany:  3 grudnia 2013 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: