RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-21  

Zmiany w programie wspierania inwestycji

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 20 marca 2012 r. podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Uchwała została przedłożona przez Ministra Gospodarki.
Zmiana programu jest korzystna dla przedsiębiorców, bo umożliwi im pozyskiwanie pomocy na jego podstawie i z innych źródeł - bez zgody Rady Ministrów.

Jak jest teraz?

Obecnie nie można łączyć pomocy z programu z inną pomocą regionalną udzielaną w formie: dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, programów współfinansowanych środkami unijnymi lub zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Praktyka pokazała jednak, że większość inwestorów - oprócz środków z programu - ubiega się także o pomoc z innych źródeł, co aktualnie wymaga uzyskiwania zgody Rady Ministrów. Aby uprosić tę procedurę zrezygnowano z każdorazowego uzyskiwania zgody rządu na łączenie pomocy.

Kiedy zgoda rządu nie będzie potrzebna?

Bez zgody rządu dopuszczalne będzie łączenie pomocy:
  • dla inwestycji realizowanych w sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym i biotechnologii (o kosztach kwalifikowanych co najmniej 350 mln zł) oraz sektorze nowoczesnych usług (tworzących co najmniej 500 miejsc pracy);
  • w przypadku inwestycji badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych o kosztach kwalifikowanych co najmniej 1 mld zł i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy - bez spełnienia dodatkowych kryteriów przewidzianych programem;
  • w przypadku, gdy wartość wsparcia w ramach programu nie będzie przekraczać 3 mln zł albo 10 proc. łącznego wsparcia uzyskanego w ramach programu i ww. formach.

Program stwarza szanse napływu do Polski nowych, innowacyjnych inwestycji, które są niezbędne do podnoszenia konkurencyjności naszej gospodarki i rozwoju ekonomicznego kraju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor:  Źródło: www.premier.gov.pl
Tekst opublikowany:  21 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: