RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-31  

Zmiany w prawie od 1 stycznia 2013 r.

Wchodzą w życie:
Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
Więcej:
III ustawa deregulacyjna wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
Sejm przyjął III ustawę deregulacyjną
Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli łatwiej - III ustawa deregulacyjna przyjęta przez rząd
Pakiet 30 propozycji ułatwień dla przedsiębiorców przyjęty przez Radę Ministrów
Są już założenia III ustawy deregulacyjnej!
Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Więcej:
Ograniczenie w odliczeniu VAT od samochodów osobowych przedłużone na 2013 r.
Ustawa z 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Więcej:
Zmiany w ulgach w podatku dochodowym od 2013 r.
Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych
Więcej:
Od nowego roku będzie o 79 sądów rejonowych mniej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Więcej:
Spółka nie będzie musiała przechowywać numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Więcej znajdziesz w hasłach: