RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-15  

Zmiana zasad rozliczania zaliczki za grudzień 2012 r.

W tym roku, po raz pierwszy zaliczkę za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego spółki powinny zapłacić w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jednak spółka nie ma obowiązku wpłacić zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku (np. jeśli za rok podatkowy 2012 złoży zeznanie i wpłaci podatek do 20 stycznia 2013 r.).
A zatem po raz pierwszy w 2012 r. spółki nie mają obowiązku uiszczania zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni (tj. za listopad).

Zmiana dotycząca wpłacania zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał w przypadku spółek wpłacających zaliczki kwartalne) roku podatkowego miała obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. Jednak zmiana została odroczona w czasie i zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 r. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Rozliczanie w nowy sposób zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jaki i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy
Tekst opublikowany:  15 listopada 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: