RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego - uchwała SN

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III UZP 16/15 (z odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego o świadczenie rehabilitacyjne), w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w G. przedstawione w postanowieniu z 27 października 2015 r. Uchwała dotyczy prawa do świadczeni rehabilitacyjnego po okresie zasiłkowym.
Sędziowie SN rozpatrywali pytanie prawne „czy przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego według art. 18 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…) jest ustalenie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy w terminie najdalej 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego, czy też pozytywne rokowanie jest jedynie przesłanką przyznania tego świadczenia bez konieczności ustalenia, że przewidywany okres odzyskania zdolności do pracy mieści się w okresie 12 miesięcy przysługiwania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…)?”.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że: „Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.”.

Przyjęty w tej uchwale pogląd oznacza, że ubezpieczony zachowuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (wynoszącego, co do zasady, 182 dni chorobowe), jeśli okaże się, że stan zdrowia ubezpieczonego, w następstwie dalszego leczenia lub rehabilitacji, rokuje poprawę skutkującą odzyskaniem przez ubezpieczonego zdolności do pracy zarobkowej; przy czym dla zachowania tego uprawnienia bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy wedle wiedzy medycznej odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy nastąpi przed upływem, czy już po upływie 12 miesięcy przypadających od momentu wyczerpania okresu zasiłkowego.
Autor: Źródło: Sąd Najwyższy

Więcej znajdziesz w hasłach: