RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-12-16  

Wyższe kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2016 roku

W 2016 roku kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie, będą wyższe.
Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego; dalej: kks). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w firmie w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w spółce z o.o. będzie to często członek zarządu.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie. W 2016 roku kwoty kar i grzywien będą wyższe, zostało bowiem podwyższone na rok 2016 minimalne wynagrodzenie do kwoty 1.850 zł.

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 kks, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. A zatem w 2016 roku wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 9.250 zł (5 x 1850 zł). Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 185 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 37.000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 kks, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Jednak stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. A zatem, w 2016 roku stawka dzienna mieści się w granicach kwot od 61, 70 zł do 24.680 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 617 zł (10 stawek dziennych) do 17.769.600 zł (720 stawek razy maks. stawkę dzienną).
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: