RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-11-06  

Wyjątki od zasady doręczenia dłużnikowi upomnień przed wszczęciem egzekucji

Dnia 1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Rozporządzenie określa, że egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia m.in. wtedy, gdy dotyczy ona należności pieniężnych, w przypadku których - przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego - zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty lub których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu albo wynika z orzeczenia, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Do 31 grudnia 2015 r. egzekucja może zostać wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia również w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub należności pieniężnych, orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym.

Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że jeżeli zachodzą sytuacje ustanowione jako wyjątki od zasady doręczania dłużnikowi upomnień przed wszczęciem egzekucji, upomnienie jest zbędne. Prawo nakłada bowiem na wierzyciela obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty. Zarówno upomnienie jak i wezwanie do zapłaty pełnią tę samą funkcję, przypominając o konieczności uregulowania należności oraz o konsekwencjach zaniechania tej czynności. Według Ministerstwa Finansów obowiązek wysyłania upomnienia w takiej sytuacji tylko wydłuża postępowanie i narusza istotę tej instytucji.
Autor:  Klaudia Kaniewska, Komitet Podatkowy Pracodawców RP

Więcej znajdziesz w hasłach: